Attraktivt att bo, leva och verka i Karlskrona

Vi vill att Karlskrona sjuder av liv och stärker sin attraktionskraft. Där människor
samlas, möts och utbyter idéer och tankar händer det saker. Företagande och
entreprenörskap föds, kulturen spirar och utbud skapas. Hela kommunen ska sjuda av liv, både på landsbygden, i tätorterna, i skärgården och i staden. Det förutsätter en väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer.

Karlskrona har en unik näringslivsstruktur med många framgångsrika företag och en ledande högskola. Detta ger oss goda förutsättningar. Genom nya och fler jobb kan vi vara attraktiva och konkurrenskraftiga. Tillväxten drivs av företag och entreprenörers innovationskraft. Därför måste företagsklimatet vara i topp och kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande.

I en kommun som växer och expanderar med fler företag, jobb och människor skapas det möjligheter. Det är ett problem att det byggs för lite bostäder i Karlskrona. Det behövs ett högre tempo i bostadsbyggandet. Människor som skulle ha kunnat flytta hit tvingas istället att pendla. Studenter får inte bostäder i tid och människor som får jobb i vår kommun hittar inte bostad.

Vi vill öka bostadsbyggandet i attraktiva livsmiljöer, både på landsbygden, i skärgården i tätorter och på Trossö. Vi vill ha nya villaområden, bostadsrätter, studentbostäder och bra boende för äldre. Det är i mångfalden av boendeformer som alla kan finna en passande bostad i alla skeden av livet. Vi ska ta tillvara strandnära lägen både vid sjöar och i skärgården och en attraktiv landsbygd där många vill bosätta sig.

Karlskrona har en fantastisk skärgård. Vi ska därför ha Sveriges bästa stadsmarina, fler båtplatser och attraktiva hamnar med god service i hela skärgården. Badplatserna ska vara rena, snygga och välskötta med fungerande bryggor och toaletter.

För att det ska bli mer attraktivt att bo, leva och verka i vår kommun vill vi:

 • Öka byggandet i hela kommunen med servicegaranti, snabba bygglov, flexibelt planarbete och utökade markreserver.
 • Utveckla landsbygden där det ska vara enkelt att bo, leva och driva företag med väl utbyggd fiber, kollektivtrafik och fungerande samhällsservice.
 • Profilera Karlskrona som skärgårdskommun med attraktivt boende, fler
  båtplatser och utökad skärgårdstrafik.
 • Inviga ett modernt, flexibelt och framtidsinriktat Kulturhus under nästa
  mandatperiod.
 • Öka tempot i byggandet av Pottholmen och påbörja byggandet av nästa
  stadsdel Hattholmen.
 • Vi ska ligga i topp när det gäller företagsklimat och företagande.
 • Fortsatta bygga ut antalet båtplatser och attraktiva hamnar för båtgäster och
  båtägare.
 • Att Karlskrona ska ha en utav Sveriges bästa stadsmarinor.
 • Jobba för ytterligare tankstationer i skärgården för båtar.
 • Skapa förutsättningar för fler uppställningsplatser för båtar.
 • Att badplatser både i tätortsnära läge, i skärgården och vid insjöar ska rustas upp,med förhöjd standard och ökad tillgänglighet.
 • Fortsätta stadsutvecklingen i samarbete med fastighetsägarna och butiksägare och verka för att få utmärkelsen ”Årets stadskärna”.
 • Bygga en attraktiv stadsgata som infart till Karlskrona.
 • Prioritera Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
 • Utveckla attraktiva serviceorter/tätorter.
 • Förbättra parkeringsstrategi och införa låga avgifter och fler parkeringsplatser.
 • Införa rökfria offentliga miljöer.