Drift- och Servicenämnden är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande drift- och servicefrågor. Nämndens ansvarområden är bland annat att säkerställa och skapa väl fungerande teknisk försörjning och attraktiv offentlig miljö för kommunens invånare, näringsliv och besökare.

TN består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande, två ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Våra företrädare

Hanna Ekblad, andre vice ordförande
Kontaktuppgifter:
Mail: hanna.ekblad@karlskrona.se

 

 

 

(Bild kommer) Johan Hjortsberg, ledamot, ersättare i arbetsutskottet

 

 

 

Thomas Zeidler, ledamot

 

 

 

 

 

Birgitta Gamelius, ersättare

 

 

 

 

(Bild kommer) Lotta Hauffman, ersättare

 

 

 

 

(Bild kommer) Gustaf Nilsson, ersättare