Här hittar du information om ledamöter som företräder Moderaterna i Karlskrona i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer, region- fullmäktige, nämnder, kommunala bolag, delegationer, stiftelser m.fl., samt företrädare i Sveriges riksdag.

Klicka på respektive länk nedan för mer information och kontaktuppgifter till våra ledamöter/ företrädare.

Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer och regionfullmäktige.

Ledamöter i kommunala nämnder.

Ledamöter i kommunala bolag, delegationer, stiftelser, övriga bolag m.m.

Ytterligare/ kompletterande information om våra företrädare:

Camilla Brunsberg
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Nämnder
Nämndemän
Kommunala bolag
Riksdagen