Funktionsstödsnämnden är Karlskrona kommun beslutande organ i frågor berörande funktionshinder/funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden är bland annat Karlskrona kommuns omsorg, service, hälso- och sjukvård till komunens invånare som har funktionsnedsättning i alla åldrar.

Funktionsstödsnämnden består av 13 ordinarie ledamöter  och 11 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande en ordinarie ledamot och tre ersättare.

Våra företrädare

 

Anders Ovander, gruppledare, ersättare i arbetsutskottet

Kontaktinformation kommer

 

 

 

Charlotta SahlinCharlotta Sahlin, ledamot

 

 

 

 

(Bild kommer) Gerd Sjögren, ersättare
gerd.sjogren@gmail.com
0455-47702

(Bild kommer) Per-Erik Karlsson, ersättare

(Bild kommer) Ulf Danielsson, ersättare

(Bild kommer) Marie Meijer Dahl, ersättare