I Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten

Många väljer att bo och leva i vår kommun tack vare den fantastiska livskvalité och attraktionskraft som finns i hela Karlskrona. En av de mest grundläggande förutsättningarna för att våra invånare ska fortsätta uppskatta den livskvalitén som finns är att alla ska kunna lita på tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på alla offentliga platser. I Karlskrona måste alla kunna lita på tryggheten och Karlskrona ska vara en trygg och välkomnande kommun.

Karlskronaborna har blivit mer otrygga. Få saker inskränker människors liv lika mycket som hot, stölder, våld och andra brott. Ingen ska behöva vara rädd för att bli överfallen på kvällspromenaden, utsättas för inbrott i sin bostad eller känna oro för att det ska brinna i papperskorgarna på sina barns skolor. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på offentliga platser. En trygg vardag är grundläggande för en god livskvalité. Därför är tryggheten den viktigaste frågan för oss Moderater i Karlskrona.

Tryggheten ska öka och brottsligheten minska, det kräver både kortsiktigt och långsiktigt arbete. Det behövs fler poliser i Karlskrona och det brådskar. Brottsoffren ska värnas, de kriminella lagföras.

Kommunen ska stärka tryggheten. Det kan gälla ombyggnationer och ljussättning på platser som uppfattas som otrygga. Det ska vara tryggt att röra sig över hela kommunen, hela dygnet. Vi vill stärka tryggheten med ordningsvakter och övervakningskameror på utsatta platser. Det kan också bidra till att de brott som begås blir lättare att klara upp.

Trygghet är för många barn och unga en självklarhet, men inte för alla. Det är oacceptabelt att socialtjänsten så kraftigt brister att man inte klarar av utredningar enligt lagkrav gällande orosanmälning av barn som far illa. Det är lika oacceptabelt att kommunen låter bli att polisanmäla brott som begås i våra verksamheter. Tyvärr finns det flera exempel på detta.

Socialt utsatta barn måste alltid få det stöd och den hjälp de behöver. Alla barn och unga måste få chansen att lyckas. En välfungerande skola och insatser från socialtjänsten för utsatta barn är de bästa brottsförebyggande insatserna och måste fungera fullt ut i vår kommun. Det är inte kompromissbart!

För att stärka tryggheten i Karlskrona vill vi:

  • Prioritera trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet i människors vardag, i skolor, i hemmet, i offentliga miljöer och på gator och torg.
  • Införa kamerabevakning av utsatta och otrygga platser i samarbete med polisen.
  • Öka antalet ordningsvakter och ge dem större befogenheter tills polisbristen är löst i Karlskrona.
  • Att alla brott i kommunens verksamheter ska polisanmälas och att det ska råda nolltolerans mot alla former av våld och förtryck.
  • Säkerställa att det finns synliga poliser i hela vår kommun, även på landsbygden!