Integrationsplikt- Karlskrona är ingen kravlös gemenskap

Många har det bra i Karlskrona samtidigt som stora grupper står långt bort från arbetsmarknaden. I Karlskrona finns det två utanförskapsområden där färre än hälften i arbetsför ålder arbetar. Cirka 700 hushåll lever på försörjningsstöd i vår kommun och utöver det erhåller nästan 1400 nyanlända individer bidrag från staten för sin försörjning. Samtidigt saknas arbetskraft på företagen, i kommunen och inom sjukvården. Då kan det inte vara en acceptabel utveckling att allt fler står utanför arbetsmarknaden, att bidragen byggs ut och att allt färre
jobbar. Svenska samhällets välfärdssystem och sociala skyddsnät grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. För att få tillgång till vår gemensamma välfärd behöver man också vara med och bidra. Rättigheter och skyldighet hör ihop. Sverige är ingen kravlös gemenskap. Därför vill vi införa integrationsplikt. Att ställa krav handlar om att bry sig.

För att bli en del av det svenska samhället behöver vi ställa tydliga krav på de som kommit till Karlskrona och Sverige för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framför allt att lära sig svenska språket och göra sig anställningsbar för att komma i egenförsörjning. Normer och värderingar måste ha sin grund i svensk lagstiftning som alltid ska respekteras fullt ut. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att vara en del av det svenska samhället. Vårt samhälle bygger på demokrati och jämställdhet. Det är grundläggande värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser.

Integrationsplikt innebär att alla nyanlända ska delta i SFI-undervisningen med krav på närvaro och kunskapsresultat samt genomgå en utökad obligatorisk kurs i samhällsorientering med avslutande prov. Klarar man inte testet får man gå om hela eller delar av kursen. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser ska försörjningsstöd och andra insatser från kommunen dras in.

Karlskrona behöver dessutom en paus i mottagandet av nyanlända fram tills dess att integrationen fungerar.

För att integrationen ska fungera i Karlskrona vill vi:

  • Införa integrationsplikt för nyanlända.
  • Pausa mottagandet av nyanlända tills dess att integrationen fungerar.
  • Riva upp bosättningslagen så att unga, studenter och socialt utsatta familjer inte behöver stå tillbaka för att nyanlända ska få förtur till bostäder.
  • Införa bidragstak.
  • Införa språkkrav för medborgarskap.