Karlskronahem AB är kommunens ledande bostadsföretag; bolaget förvaltar cirka 4 000 lägenheter och cirka 500 äldrebostäder.

Karlskronahem AB:s styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Moderaterna har en vice ordförande, en ordinarie ledamot och en ersättare.

Våra företrädare

 

Anna Ottosson
vice ordförande
(Kontaktuppgifter kommer)

 

 

 

Karin Brunsberg
Ordinarie ledamot

 

 

 

 

 

Peter Glimvall
Ersättare