För att få information om våra ledamöter i de kommunala bolagen, klicka på respektive flik!

Moderbolag AB Karlskrona
Affärsverken AB
Affärsverken Energi AB
Sydost Energi AB
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Karlskronahem AB
Arena Rosenholm Karlskrona AB