Kommunstyrelsen (KS) är kommunfullmäktiges verkställande organ; det innebär att kommunstyrelsen ska verkställa beslut fattade av kommunfullmäktige. Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och dess verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut.

KS består av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Moderaterna har en 2:e vice ordförande, två ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Våra företrädare


Ca
milla Brunsberg
2:e vice ordförande
camilla.brunsberg@karlskrona.se
0709-313001

 

 

 

Carl-Göran Svensson
Ledamot och kommunstyrelsens arbetsutskott
carl-goran.svensson@moderat.se
0708-441900

 

 

Emma Swahn-Nilsson
Kommunstyrelsens ledamot
emma.swahn-nilsson@karlskrona.se
0709-303231

 

 

 

Morgan Kullberg
Ersättare
Kontaktuppgifter: Mail: Morgan.kullberg@moderaterna.se

 

 

 

Sophia Ahlin
Ersättare
Kontaktuppgifter:
Mail: Sophia.ahlin@karlskrona.se
 

 

 


Julia Melander
Ersättare
Kontaktuppgifter:
Mail: julia.melander1@gmail.com