Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Nämnden har ett särskilt ansvar för frågor kring barn- och ungdomars fritid. Nämnden svarar för folkbiblioteken, kulturskolan samt för att arrangera kulturprogram som komplement till övrig kulturell verksamhet i kommunen.

 

Våra företrädare

Sophia Ahlin
2:e vice ordförande
Kontaktuppgifter:
Mail: Sophia.ahlin@karlskrona.se
Telefonnummer: 0709-842433

 

 

Torsten Palmgren
Ordinarie ledamot och ersättare i arbetsutskottet
Kontaktuppgifter:
Mail: torsten.palmgren@gmail.com
Telefonnumme: 0708-440490

 

 

(Bild kommer) Annika Hansson Ordinarie ledamot

 

 

 

Thomas Zeidler
Ersättare

 

 

 

 

 

 

(Bild kommer) Josef Nilsson Ersättare

 

 

 

(Bild kommer) Anders Chronvall Ersättare