Kunskapsnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

 

Våra företrädare

Emma Swahn Nilsson
2:e vice ordförande
Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: emma.swahn-nilsson@karlskrona.se
Telefonnummer:  0709-303231

 

 

Bengt Fröberg

Bengt Fröberg
Ordinarie ledamot och ersättare i arbetsutskottet
Kontaktuppgifter:
Mail: bca.froberg@gmail.com
Telefonnummer:  0702-494165

 

 

Philip Årmann
Ordinarie ledamot

 

 

 

 

(Bild kommer) Eva Ottosson: Ersättare

 

 

(Bild kommer) Ola Palmgren

 

(Bild kommer) Adam Lideholm