Miljö- och samhällsbygnadsnämnden (MSN) är Karlskrona kommuns belsutande organ i ärenden beträffande    miljö- och samhällsplaneringsfrågor. Nämnden ansvarsområde är bland annat att säkerställa och skapa goda miljöer i kommunen – för boende, fritid, näringsliv och trafik.

MSN består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersätatre. Moderaterna har en andre vice ordöfrande. två ordinarie ledamöter och två ersättare. Carl-Göran Svensson är gruppledare för Moderaterna i nämnden.

Våra företrädare

Carl-Göran Svensson
2:e vice ordförande
carl-goran.svensson@moderaterna.se
0708-441900

 

 

 

(Bild kommer) Velia Ekström, ledamot, ersättare i arbetsutskottet
Mail: velia.ekstrom@telia.com

 

Thomas Nilsson, ledamot

 

 

 

 

(Bild kommer) Malin Klintin, ersättare

 

 

 

Anna Stridsjö, ersättare
Mail: annastridsjo@outlook.com
Telefonnummer: 0768-821111

 

 

 

(Bild kommer) Svetlana Leuchuk, ersättare