Moderbolag AB Karlskrona äger och förvaltar samtliga aktier i Karlskrona kommuns dotterbolag; Affärsverken Karlskrona AB, Karlskronahem AB, Kruthusen företagsfastigheter AB samt AB Arena Rosenholm Karlskrona.

Moderbolag AB Karlskronas styrelse består av sju ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Moderaterna har en vice ordförande, en ledamot och en ersättare.

Våra företrädare


CamillaB iCamilla Brunsberg
Vice ordförande
camilla.brunsberg@karlskrona.se
0709-313001


CGSvensson iCarl-Göran Svensson
ledamot
carl-goran.svensson@moderat.se

 

Michael Turbin
ersättare