Nolltolerans mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersförtryck har ingen plats i Karlskrona. Sveriges värdegrund vilar på ideal om individens frihet, jämställdhet mellan kvinnor och män, barns rätt till liv och utveckling samt respekt för människans olikheter.

Sveriges öppenhet har bidragit till att vårt land har byggts starkt genom historien. Men om vi ska ha en fortsatt öppenhet mot omvärlden så förutsätter det att vi står fast i våra värderingar för att klara av de utmaningar som integrationen ställer oss inför.

Rättigheter och skyldigheter ska vara lika för alla. I Karlskrona ska det råda nolltolerans mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi moderater kommer aldrig accepter att parallella samhällen växer fram där egna lagar och regler får styra. Vi säger nej till barnäktenskap och ser inte att flickor ska behöva dölja sina kroppar mer än pojkar.

Vi moderat vill:

  • Att all hedersförtryck och våld i nära relation ska motverkas.
  • Införa obligatorisk samhällsinformation till alla nyanlända, en del av
    integrationsplikten.
  • Nolltolerans mot barnäktenskap, ett barn är alltid ett barn.
  • Utreda slöjförbud i grundskolan.
  • Vi vill ha skärpta straff för hedersförtryck och flera fall borde leda till
    utvisning.