Överförmyndarnämnden (ÖFN) är det enda organet som är obligatorisk i Svergies samtliga kommuner. Nämndens ansvarsområde är att säkerställa att regler och lagar efterföljs enligt Föräldrarbalken.

ÖFN består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. Moderaterna en vice ordförande och en ersättare.

Våra företrädare

(Bild och kommer) Velia Ekström 2:e vice ordförande

Kontaktuppgifter
Mail: velia.ekstrom@telia.com

 

Torsten Palmgren
Ersättare
Kontaktuppgifter:
Mail: torsten.palmgren@gmail.com
Telefonnummer: 0708-440490