Äldrenämnden (ÄN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande omsorg för äldre i kommunen. Nämnden ansvarsområden är bland annat att ge stöd till att äldre skall kunna leva i den egna bostaden, få vård och omsorg i särskilda boenden om behov föreligger.

Äldrenämnden består av 15 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Våra företrädare

Jan-Åke Nordin
2:e vice ordförande
nordin.janake@gmail.com
0730-535761

 

 

Sigrid Johansson
Ordinarie ledamot
sigrid.johansson@affv.nu
0768-585412

 

 

Marianne Nordin
Ordinarie ledamot
fastermarianne@hotmail.com

 

 

 

(Bild kommer) Björn Liljekrantz, ersättare

 

 

 

Katarina Nordin, ersättare