Socialnämnden (SN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande sociala frågor. Nämnden verkar för social och ekonomisk trygghet för alla kommuninvånare.

SN består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Moderaterna har andre vice ordförande, två ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Våra företrädare:

2:e vice ordförande
vakant

Katarina Nordin, ledamot

(Bild kommer) Caroline Wessel, ledamot, ersättare i arbetsutskottet

Anders Jonasson, ersättare
Mail: jonasson.anders@hotmail.com
Telefonnummer: 0708-108469

(Bild kommer) Lotta Hauffman, ersättare

(Bild kommer) Anders Mikler, ersättare