Sydost Energi AB:s styrelse består av tre ledamöter och två ersättare. Moderaterna har en ordinarie ledamot.

Företrädare