Valnämnden (VN) ansvarar för valens genomförande i Karlskrona kommun.

VN består av 6 ordinarie ledamöter och fem ersättare. Moderaterna har en vice ordförande. en ordinarie ledamot och en ersättare.

Våra företrädare

Anders Ovander
2:e vice ordförande
(Kontaktinformation kommer)

 

 

 

Birgitta Gamelius
Ordinarie ledamot
birgitta@gamelius.com
0708-381183

 

 

 

 

(Bild kommer) Mats Mårtensson
ersättare