juni 16, 2020

Karlskrona den 15 juni, 2020.

PRESSMEDDELANDE.

Moderaterna i Karlskrona vill se en lokal Coronakommission

Coronapandemin har slagit hårt mot såväl världen som Karlskrona. Alla människors vardag har påverkats i olika grad och omfattning och Karlskrona kommun har, genom att införa ett flertal åtgärder, agerat för invånarnas bästa.

Men för att se konsekvenserna av pandemin och samtidigt avgöra betydelsen av kommunens olika åtgärder, anser Moderaterna i Karlskrona att en Coronakommission ska tillsättas.

En Coronakommission ska vara extern och icke politisk, för att på ett opartiskt sätt analysera vad som har gjorts bra och vad som kunde ha gjorts ännu bättre. Till exempel i arbetet med förhindring av smittspridning, hjälp till näringslivet och arbetssätt inom omsorgen.

Moderaterna i Karlskrona kommer att lyfta frågan under måndagens sammanträde med kommunfullmäktige.