Attraktivt att bo, leva och verka i Karlskrona

Vi vill att Karlskrona sjuder av liv och stärker sin attraktionskraft. Där människor samlas, möts och utbyter idéer och tankar händer det saker. Företagande och entreprenörskap föds, kulturen spirar och utbud skapas.

Hela kommunen ska sjuda av liv, både på landsbygden, i tätorterna, i skärgården och i staden. Det förutsätter en väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer. Karlskrona har en unik näringslivsstruktur med många framgångsrika företag och en ledande högskola. Detta ger oss goda förutsättningar. Genom nya och fler jobb kan vi vara attraktiva och konkurrenskraftiga.

Tillväxten drivs av företag och entreprenörers innovationskraft. Därför måste företagsklimatet vara i topp och kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. I en kommun som växer och expanderar med fler företag, jobb och människor skapas det möjligheter.

Det är ett problem att det byggs för lite bostäder i Karlskrona. Det behövs ett högre tempo i bostadsbyggandet. Människor som skulle ha kunnat flytta hit tvingas istället att pendla. Studenter får inte bostäder i tid och människor som får jobb i vår kommun hittar inte bostad. Vi vill öka bostadsbyggandet i attraktiva livsmiljöer, både på landsbygden, i skärgården i tätorter och på Trossö. Vi vill ha nya villaområden, bostadsrätter, studentbostäder och bra boende för äldre. Det är i mångfalden av boendeformer som alla kan finna en passande bostad i alla skeden av livet.

Vi ska ta tillvara strandnära lägen både vid sjöar och i skärgården och en attraktiv landsbygd där många vill bosätta sig. Karlskrona har en fantastisk skärgård. Vi ska därför ha Sveriges bästa stadsmarina, fler båtplatser och attraktiva hamnar med god service i hela skärgården. Badplatserna ska vara rena, snygga och välskötta med fungerande bryggor och toaletter

För att Karlskrona ska bli mer attraktivt vill vi:

  • Öka byggandet i hela kommunen med servicegaranti, snabba bygglov och flexibelt planarbete
  • Utveckla landsbygden med attraktiva bostäder, fullt utbyggd fiber, kollektivtrafik, cykelvägar och god samhällsservice.
  • Profilera Karlskrona som levande skärgårdskommun med attraktivt boende, fler båtplatser och utökad skärgårdstrafik.
  • Bygga och inviga ett modernt, flexibelt och framtidsinriktat kulturhus.
  • Ligga i topp inom företagsklimat och företagande.