Karlskrona kommun har totalt elva nämnder. För information om våra loka företrädare i respektive facknämnd, klicka på nämndernas flikar!

Arbetsmarknadsnämnden
Kunskapsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö-och samhällssbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Drift- och servicenämnden
Äldrenämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden