Vill du se en utveckling av vår fina kommun?

Karlskrona är en fantastisk kommun med sitt geografiska läge, en väl utvecklad högskola och många framgångsrika företag.

Men vi vet att kommunen kan utvecklas ännu mer och locka fler människor att flytta hit. Med vår moderata politik kan vi erbjuda en trygg välfärd, och ett positivt företagsklimat. Eftersom vi vill att hela Karlskrona ska sjuda av liv vill vi öka bostadsbyggandet i attraktiva livsmiljöer. Med rådande omvärldsläge anser vi att det är nödvändigt att bygga ut Försvars­makten i Karlskrona.

Vi vill göra Karlskrona mer attraktivt genom att:

 • Profilera Karlskrona som en skärgårdskommun med fler båt­platser, bryggor och välskötta badplatser.
 • Bygga en attraktiv infartsled och bostäder på Hattholmen.
 • Bygga ett kallbadhus.
 • Utöka skärgårdstrafiken och en ny tur till Trummenäs.
 • Prioritera stadsutveckling och snabba upp arbetet med den långsiktiga planeringen.
 • Säkerställ tillgängligheten av parkeringsplatser.
 • Rusta upp Nättraby centrum och bygga ett nytt äldreboende centralt i Nättraby.
 • Utveckla landsbygden med utbyggd fiber, kollektivtrafik och fungerande samhällsservice.
 • Att fler attraktiva villaområden planeras på landsbygden.
 • Möjliggöra bostadsbyggande i strandnära lägen.
 • Säkerställa bra flygförbindelser till Stockholm och resten av världen, snabba tågkommunikationer och väl utbyggd infrastruktur.
 • Utveckla Wämöparken till ett ännu bättre besöksmål för Karlskronas invånare men också för att locka turister.
 • Bygga fler utegym i hela kommunen och skapa fler ytor för spontanidrott.