Kommunala Bolag

Karlskrona kommun har ett antal kommunala bolag. För information om våra loka företrädare i respektive bolag se nedan.

Affärsverken AB

Affärsverken AB:s verksamhetsområden är många. Affärsverken omfattar bland annat följande tjänster: värme, renhållning, stadsnät, båttrafik, elnär och elhandel.

Affärsveken AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Moderaterna har en vice ordförande och en ersättare

Jan Lennartsson

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Affärsverken

jan.lennartsson@karlskrona.se
0733-505005

Charlotte André

 • Ersättare Affärsverken Karlskrona AB

Karlskronahem AB

Karlskronahem AB är kommunens ledande bostadsföretag; bolaget förvaltar cirka 4 000 lägenheter och cirka 500 äldrebostäder. Karlskronahem AB:s styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Moderaterna har en vice ordförande, en ordinarie ledamot och en ersättare.

Caroline Boltenberg

 • 2:e vice ordförande Socialnämnden
 • Ledamot Karlskronahem AB

0708-998815.

Peter Glimvall

 • Borgmästare
 • Ordförande Kommunfullmäktige
 • Ersättare Karlskronahem AB

peter.glimvall@karlskrona.se
0766-20 92 80

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Moderbolag AB Karlskrona

Moderbolag AB Karlskrona äger och förvaltar samtliga aktier i Karlskrona kommuns dotterbolag; Affärsverken Karlskrona AB, Karlskronahem AB, Kruthusen företagsfastigheter AB samt AB Arena Rosenholm Karlskrona. Moderbolag AB Karlskronas styrelse består av sju ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Moderaterna har en vice ordförande, en ledamot och en ersättare.

Julia Melander

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Socialnämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Moderbolag AB Karlskrona

julia.melander@karlskrona.se
0708-812134

Patrik Skoog

 • Ledamot miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ersättare Moderbolag AB Karlskrona

Patrik.skoog@carecompetence.se
0734266849