Kommunala Bolag

Karlskrona kommun har ett antal kommunala bolag. För information om våra loka företrädare i respektive bolag se nedan.

Affärsverken AB

Affärsverken AB:s verksamhetsområden är många. Affärsverken omfattar bland annat följande tjänster: värme, renhållning, stadsnät, båttrafik, elnär och elhandel.

Affärsveken AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Moderaterna har en vice ordförande och en ersättare

Lars Göran Forss

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Vice ordförande Affärsverken AB
 • Ordförande i Nättraby Moderatförening

lars-goran.forss@karlskrona.se
0708-882225

Charlotte André

 • Ersättare Affärsverken Karlskrona AB

Karlskronahem AB

Karlskronahem AB är kommunens ledande bostadsföretag; bolaget förvaltar cirka 4 000 lägenheter och cirka 500 äldrebostäder. Karlskronahem AB:s styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Moderaterna har en vice ordförande, en ordinarie ledamot och en ersättare.

Anna Ottosson

 • Vice ordförande Karlskronahem AB

anna.ottosson@karlskrona.se
0709-303069

Karin Brunsberg

 • Ledamot Karlskronahem AB

karin.brunsberg@k.lrf.se
0708-937530

Peter Glimvall

 • Borgmästare
 • Ordförande Kommunfullmäktige
 • Ersättare Karlskronahem AB

peter.glimvall@karlskrona.se
0766-20 92 80

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Jan Lennartsson

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Vice ordförande Kruthusen Företagsfastigheter AB
 • Vice ordförande Moderbolag AB Karlskrona

jan.lennartsson@karlskrona.se
0733-505005

Gabriella Mathisson

 • Ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ersättare Kruthusen

0708-33 13 00

Moderbolag AB Karlskrona

Moderbolag AB Karlskrona äger och förvaltar samtliga aktier i Karlskrona kommuns dotterbolag; Affärsverken Karlskrona AB, Karlskronahem AB, Kruthusen företagsfastigheter AB samt AB Arena Rosenholm Karlskrona. Moderbolag AB Karlskronas styrelse består av sju ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Moderaterna har en vice ordförande, en ledamot och en ersättare.

Jan Lennartsson

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Vice ordförande Kruthusen Företagsfastigheter AB
 • Vice ordförande Moderbolag AB Karlskrona

jan.lennartsson@karlskrona.se
0733-505005

Julia Melander

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Socialnämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Moderbolag AB Karlskrona

julia.melander@karlskrona.se
0708-812134

Michael Turbin

 • Ersättare Moderbolag AB Karlskrona

michael.thurbin@ordinator.se
070-5958965