I Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten

Karlskronaborna har blivit mer otrygga. Få saker inskränker människors liv lika mycket som hot, stölder, våld och andra brott.

En trygg skola med fokus på kunskap

Det är i skolan grunden för framtiden läggs, drömmar skapas och kunskapsresan börjar. Målet för all utbildning måste alltid vara att alla elever får möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential, oavsett förutsättningar och bakgrund.

Integrationsplikt – Karlskrona är ingen kravlös gemenskap

Många har det bra i Karlskrona samtidigt som stora grupper står långt bort från arbetsmarknaden. I Karlskrona finns det två utanförskapsområden där färre än hälften i arbetsför ålder arbetar.

Välfärd före bidrag

Vår gemensamma välfärd grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. Skattepengar kommer ur den tid och det engagemang människor lägger på sin anställning eller sitt företag.

Attraktivt att bo, leva och verka i Karlskrona

Vi vill att Karlskrona sjuder av liv och stärker sin attraktionskraft. Där människor samlas, möts och utbyter idéer och tankar händer det saker. Företagande och entreprenörskap föds, kulturen spirar och utbud skapas.