I Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten

Karlskronaborna har blivit mer otrygga. Få saker inskränker människors liv lika mycket som hot, stölder, våld och andra brott.

Ingen ska behöva vara rädd för att bli överfallen på kvällspromenaden, utsättas för inbrott i sin bostad eller känna oro för att det ska brinna i papperskorgarna på sina barns skolor. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på offentliga platser.

En trygg vardag är grundläggande för en god livskvalité. Därför är tryggheten den viktigaste frågan för oss Moderater i Karlskrona. Tryggheten ska öka och brottsligheten minska, det kräver både kortsiktigt och långsiktigt arbete. Det behövs fler poliser i Karlskrona och det brådskar. Brottsoffren ska värnas, de kriminella lagföras. Kommunen ska stärka tryggheten. Det kan gälla ombyggnationer och ljussättning på platser som uppfattas som otrygga. Det ska vara tryggt att röra sig över hela kommunen, hela dygnet.

Vi vill stärka tryggheten med ordningsvakter och övervakningskameror på utsatta platser. Det kan också bidra till att de brott som begås blir lättare att klara upp. Trygghet är för många barn och unga en självklarhet, men inte för alla. Det är oacceptabelt att socialtjänsten så kraftigt brister att man inte klarar av utredningar enligt lagkrav gällande orosanmälningar av barn som far illa. Det är lika oacceptabelt att kommunen låter bli att polisanmäla brott som begås i våra verksamheter. Tyvärr finns det flera exempel på detta. Socialt utsatta barn måste alltid få det stöd och den hjälp de behöver.

Alla barn och unga måste få chansen att lyckas. En välfungerande skola och insatser från socialtjänsten för utsatta barn är de bästa brottsförebyggande insatserna och måste fungera fullt ut i vår kommun.

För att stärka tryggheten i Karlskrona vill vi bland annat:

  • Prioritera trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet i människors vardag, i skolor, i hemmet, på gator och torg och i andra offentliga miljöer.
  • Införa trygghetskameror och trygghetsvärdar på utsatta och otrygga platser.
  • Öka antalet ordningsvakter och ge dem större befogenheter tills polisbristen är löst.
  • Stärka samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis för att utveckla det förebyggande arbetet bland barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och psykisk ohälsa.
  • Att socialförvaltningen omedelbart säkerställer att utredningar gällande utsatta barn. genomförs inom de fyra månader lagen föreskriver.
  • Prioritera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och införa bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Samarbetet ska stärkas med ideella organisationer.