Valet 2022

Nomineringsprocessen är slutförd. Nedan hittar du fastställda valsedlar.

 

Kommunfullmäktige i Karlskrona 2022-2026

Plats Namn Ort
1 Camilla Brunsberg Lyckeby
2 Carl-Göran Svensson Vallby
3 Emma Swahn Nilsson Trossö
4 Peter Glimvall Saltö
5 Hanna Ekblad Bastasjö
6 Morgan Kullberg Bredäng
7 Julia Melander Trossö
8 Emina Cejvan Trossö
9 Jan Åke Nordin Pantarholmen
10 Jan Lennartsson Sturkö
11 Sophia Ahlin Trossö
12 Velia Ekström Trossö
13 Philip Årmann Trossö
14 Lars Göran Forss Nättraby
15 Katarina Nordin Trossö
16 Bengt Fröberg Hästö
17 Camilla Hansson Höryda
18 Johan Åkesson Saltö
19 Annika Hansson Trossö
20 Anders Jonasson Knösö
21 Anders Chronvall Saltö
22 Torsten Palmgren Inglatorp
23 Annicka Engblom Rödeby
24 Gustaf Nilsson Trossö
25 Agneta Fraser Aspö
26 Patrik Skoog Senoren
27 Caroline Boltenberg Stumholmen
28 Gustav Nilsson Sillesås
29 Lindy Olofsson Lyckeby
30 Per-Erik Karlsson Trossö
31 Jessica Bergqvist Rödeby
32 Sören Lundh Hasslö
33 Adam Liedholm Hässlegården
34 Anneli Jonasson Tving
35 Peter Graucob Kristianopel
36 Emma Johannesson Fågelmara
37 Patrik Hauffman Trossö
38 Sigrid Johansson Bergåsa
39 Ulf Danielsson Rödeby
40 Gabriella Mathisson Långö
41 Johan André Vinberga
42 Michael Thurbin Sturkö
43 Thomas Zeidler Björkholmen
44 Pia Walther Jämjö
45 Christian Svensson Bastasjö
46 Charlotte Hauffman Nättraby
47 Henrik Persson Verkö
48 Britt-Marie Ammer Forss Nättraby
49 Anders Ovander Nättraby
50 Thomas Nilsson Fridlevstad
51 Gerd Sjögren Sjuhalla

Regionfullmäktige valkrets Karlskrona Blekinge Län 2022-2026

Plats Namn Ort
1 Emma Swahn Nilsson Trossö
2 Gustav Nilsson Fågelmara
3 Sophia Ahlin Trossö
4 Carl-Göran Svensson Ramdala
5 Patrik Skoog Senoren
6 Velia Ekström Trossö
7 Sigrid Johansson Bergåsa
8 Alexander Critén Trossö
9 Michael Thurbin Sturkö
10 Gustaf Nilsson Trossö
11 Pia Walter Jämjö
12 Per-Erik Karlsson Trossö