Vi är
Moderaterna
i Karlskrona

Välkommen

Vi är Karlskronamoderaterna och vi arbetar för att bygga Karlskrona så starkt som möjligt. Detta gör vi bland annat genom våra 15 mandat i kommunfullmäktige och tre mandat i kommunstyrelsen. Moderaternas gruppledare samt oppositionsråd är Camilla Brunsberg. Vår vice gruppledare är Carl-Göran Svensson och vice ordförande i kommunfullmäktige är Peter Glimvall.

Moderaternas organisation består av lokala föreningar vars ordföranden bildar kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen leds av ordförande Car-Göran Svensson och vice ordförande Caroline Boltenberg.

Vill du veta mer om oss och vilka vi är? Ta gärna en titt på sidorna Våra Förtroendevalda och Föreningar.

Karlskronamoderaterna

Rapport från drift- och servicenämnden

Morgan Kullberg, ordförande i drift- i servicenämnden informerar från senaste sammanträdet den 23 maj, 2023. BAD- OCH LEKPLATSER Det finns många badplatser och lekplatser i Karlskrona kommun. Skötseln av dessa utförs dels av parkenheten, men även av föreningar som har skötselavtal med kommunen. Vi har totalt 32 kommunala badplatser och 87 allmänna lekplatser. Arbetet pågår […]

Rapport från kultur- och fritidsnämnden

Nu blir det enklare att för kultur- och fritidsföreningar att söka stöd hos kommunen. Största ungdomssatsningen någonsin! Idag hade Kultur- och fritidsnämnden sammanträde i allaktivitetshuset i Lyckeby och fastställde nya Riktlinjer för stöd inom Kultur och Fritid. Den allra största förändringen är att vi nu gör det enklare för föreningar att söka stöd. Det har […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

Denna vecka inleds med en intervju med Blekingenytt angående byggnation i Karlskrona. Vi behöver fler bostäder i kommunen och det är viktigt att få fram olika typer av bostäder med olika prislägen på villatomter. Enligt min uppfattning saknas det fortfarande villatomter i attraktiva områden. På senaste sammanträdet med kommunstyrelsens planutskott, föreslog vi i Karlskronaalliansen att […]

NU PLANERAR VI FÖR NYA BOSTÄDER PÅ TJURKÖ!

Karlskrona är en framtidskommun som hela tiden arbetar med att skapa nya attraktiva bostäder inför framtidens jobb. Vid sammanträdet med planutskott tog vi beslut om vilka detaljplaner som ska prioriteras i kommunen. Idag finns det 42 uppdrag på planavdelningen. Det tyder på att entreprenörer och byggföretag tror på Karlskrona som en framtidskommun att satsa på. […]

Vi bygger Karlskrona starkt

Den bild man har av Karlskrona beror på många saker och är olika för olika människor. Vi ser en kommun med framgångsrika företag som verkar på en global marknad, företag som växer och erövrar världen med sina innovationer och nydanande produkter. Vi ser en högskola som är världsledande inom hållbar utveckling, men också flera branscher och verksamheter som söker med ljus och lykta efter kompetenta medarbetare.

Vi ser också brister inom välfärden och en ökad otrygghet. Karlskrona har fått ett nytt utanförskap med risk för att parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Vi ser att otryggheten breder ut sig och att det finns invånare i vår kommun som får sin vardag, sin framtid och sina valmöjligheter begränsade av otrygghet och våld.

Karlskrona ska vara en trygg kommun med bra förutsättningar för människor att utvecklas. En kommun där människor vill bo och trivas. Där människor vill skaffa barn och där människor vill bli gamla. Vi vill ge våra invånare möjlighet att bygga sin framtid och leva sin dröm.

Det ska byggas bostäder i attraktiva livsmiljöer, jobben ska bli fler och det ska sjuda av liv och aktiviteter. Vi vill ha skolor där varje barn får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och nå sin fulla potential. Välfärden i Karlskrona ska vara tillgänglig för de som behöver den och hålla hög kvalitet.

Karlskrona behöver ett nytt politiskt ledarskap. Moderaterna Karlskrona går nu vidare som en stark och konstruktiv opposition där vi kommer att göra skillnad – varje dag.

Här kan du läsa vårt valprogram ”Vi bygger Karlskrona starkt” och vårt magasin ´´En hoppfull framtid för Karlskrona´´

Vi moderater tar ansvar för Karlskronas fantastiska möjligheter. Vi vill skapa en bättre framtid för Karlskrona och våra invånare.

Vi bygger Karlskrona starkt.

Camilla Brunsberg
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Karlskrona.

I Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten

En trygg skola med fokus på kunskap

Integrationsplikt – Karlskrona är ingen kravlös gemenskap

Välfärd före bidrag