Vi är
Moderaterna
i Karlskrona

Välkommen

Vi är Karlskronamoderaterna och vi arbetar för att bygga Karlskrona så starkt som möjligt. Detta gör vi bland annat genom våra 15 mandat i kommunfullmäktige och tre mandat i kommunstyrelsen. Moderaternas gruppledare samt oppositionsråd är Camilla Brunsberg. Vår vice gruppledare är Carl-Göran Svensson och vice ordförande i kommunfullmäktige är Peter Glimvall.

Moderaternas organisation består av lokala föreningar vars ordföranden bildar kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen leds av ordförande Car-Göran Svensson och vice ordförande Caroline Boltenberg.

Vill du veta mer om oss och vilka vi är? Ta gärna en titt på sidorna Våra Förtroendevalda och Föreningar.

Karlskronamoderaterna

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

ALLVARLIG MILJÖKATASTROF Blekinge har utsatts för en stor miljökatastrof de senaste veckorna. Stora delar av kusten i västra Blekinge har förstörts av all den olja som flutit i land med spridning till stora områden. Med vindens hjälp kan den utgöra en större fara för kustremsan mot Hanöbukten och östra Blekinge. Vi vet i dag att […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

INFORMATIONSMÖTE PÅ TRUMMENÄS Nu bjuder Ramdala-Sturkö Moderatförening in till ett diskussionsmöte om hur kan vi utveckla Trummenäs, Gängletorp och Öljersjö. Kommunen har köpt mark i området som ska planeras för bostäder och på samma sätt finns det privata intressenter som planerar för att utveckla sina områden. Trummenäs är ett av Karlskrona kommuns utvecklingsområden. I dag […]

Karlskronaalliansens budget 2024

Nu har vi i Karlskronaalliansen presenterat vårt budgetförslag! Efter vårt första år i majoritetsstyre, kan vi i Karlskronaalliansen stolt presentera vår budget för 2024, med planer till 2026. Den politik som vi driver har visat sig framgångsrik och det senaste året har vi har fattat flera viktiga beslut i frågor som kommer att göra Karlskrona […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

PARTISTÄMMA Under helgen hade Moderaterna sin partistämma i Umeå. Jag var själv inte där men följde den via olika kanaler. Min uppfattning är att det var en partistämma i full enighet på de flesta punkterna. Det valdes ny partistyrelse och det fastställdes en valsedel till EU-valet. Allt gjordes i full enighet, vilket visar att vi […]

Vi bygger Karlskrona starkt

Den bild man har av Karlskrona beror på många saker och är olika för olika människor. Vi ser en kommun med framgångsrika företag som verkar på en global marknad, företag som växer och erövrar världen med sina innovationer och nydanande produkter. Vi ser en högskola som är världsledande inom hållbar utveckling, men också flera branscher och verksamheter som söker med ljus och lykta efter kompetenta medarbetare.

Vi ser också brister inom välfärden och en ökad otrygghet. Karlskrona har fått ett nytt utanförskap med risk för att parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Vi ser att otryggheten breder ut sig och att det finns invånare i vår kommun som får sin vardag, sin framtid och sina valmöjligheter begränsade av otrygghet och våld.

Karlskrona ska vara en trygg kommun med bra förutsättningar för människor att utvecklas. En kommun där människor vill bo och trivas. Där människor vill skaffa barn och där människor vill bli gamla. Vi vill ge våra invånare möjlighet att bygga sin framtid och leva sin dröm.

Det ska byggas bostäder i attraktiva livsmiljöer, jobben ska bli fler och det ska sjuda av liv och aktiviteter. Vi vill ha skolor där varje barn får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och nå sin fulla potential. Välfärden i Karlskrona ska vara tillgänglig för de som behöver den och hålla hög kvalitet.

Karlskrona behöver ett nytt politiskt ledarskap. Moderaterna Karlskrona går nu vidare som en stark och konstruktiv opposition där vi kommer att göra skillnad – varje dag.

Här kan du läsa vårt valprogram ”Vi bygger Karlskrona starkt” och vårt magasin ´´En hoppfull framtid för Karlskrona´´

Vi moderater tar ansvar för Karlskronas fantastiska möjligheter. Vi vill skapa en bättre framtid för Karlskrona och våra invånare.

Vi bygger Karlskrona starkt.

Camilla Brunsberg
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Karlskrona.

I Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten

En trygg skola med fokus på kunskap

Integrationsplikt – Karlskrona är ingen kravlös gemenskap

Välfärd före bidrag