En trygg skola med fokus på kunskap

Det är i skolan grunden för framtiden läggs, drömmar skapas och kunskapsresan börjar. Målet för all utbildning måste alltid vara att alla elever får möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential, oavsett förutsättningar och bakgrund.

Det ställer krav på att alla skolor är bra och fungerar fullt ut. Varje år lämnar alltför många elever kommunens skolor med underkända betyg och många av dem saknar gymnasiebehörighet.

Förskolan måste hålla en hög kvalité med hög personaltäthet så att barnen kan trivas och utvecklas. Tyvärr är storleken på barngrupperna i Karlskronas verksamheter för stora på grund av bristande resurser. Enligt Kommunal har Karlskrona kommun just nu sämsta ambitionen i landet vad gäller storleken på barngrupper. Alltför stora barngrupper i förskolorna leder både till minskad trygghet och till att den pedagogiska verksamheten försvåras.

Skolan behöver ett tydligt ledarskap. Därför vill vi säkra att rektorn har förutsättningar att axla rollen som pedagogisk ledare för verksamheten med både befogenheter och ansvar. En tydlig styrning av skolorna från rektor ger större möjligheter att utveckla skolan med kunskaper i fokus. Karlskrona ska ha ambitionen att vara en ledande skolkommun, och då måste tillgången till utbildade och behöriga lärare säkras.

En bra skola och motiverade elever skapas också genom det fria skolvalet och profilerade skolor med hög kvalité. Detta ställer krav på att föräldrar och elever kan göra välgrundade val av en skola som passar för just dem. Vi vill stärka och utveckla möjligheten att jämföra och välja skola, och införa ett aktivt skolval.

För att varje elev ska få möjlighet att lyckas vill vi:

  • Ge skolorna i Karlskrona tillräckliga resurser så att fler elever går ut skolan med godkända betyg
  • Kraftfullt förbättra det trygghetsskapande arbetet på våra skolor.
  • Erbjuda läxhjälp och lovskola.
  • Säkra en förskola med hög kvalité, små barngrupper och hög personaltäthet.
  • Tydliggöra rektorns ledarskap med ökat ansvar och befogenheter för en hög kvalité, trygghet och arbetsro.