Vill du att eleverna ska lyckas i skolan?

Vi vill att Karlskrona ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner, med behöriga lärare och moderna och välutrustade skolor.

Vi vill också ha en utbyggd elevhälsa med skolsköterska, skolläkare och psykolog. För oss är det viktigt med små barngrupper i förskolorna vilket leder till ökad trygghet för barnen. Och med vår kommuns havsnära läge är det en självklarhet att alla barn ska ha simundervisning på schemat. Det svenska utbildningssystemet ska präglas av mångfald och valfrihet och alla elever ska kunna välja vilken skola de vill gå i.

 

För att varje elev ska ges möjlighet att lyckas vill vi:

  • Att förskolan ska hålla hög kvalitet med små barngrupper och hög personaltäthet.
  • Att det ska finnas resurser för att hålla ordning och reda i klassrummen.
  • Förbättra det trygghetsskapande arbetet på skolorna.
  • Att alla skolor ska erbjuda läxhjälp och lovskola, för alla elever.
  • Tydliggöra lärarens roll så att de kan fokusera på undervisning.
  • Att det ska införas konsekvenser vid ordningsstörningar, i form av tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet samt avstängning.
  • Att förskolor och skolor ska ha egna tillagningskök där maten lagas från grunden.
  • Införa fler utbildningsplatser på lärlingsprogrammet på gymnasiet