Vi är
Moderaterna
i Karlskrona

Välkommen till Karlskronamoderaterna!

 

Rapport från drift- och servicenämnden

Morgan Kullberg, ordförande i drift- i servicenämnden informerar från senaste sammanträdet den 23 maj, 2023. BAD- OCH LEKPLATSER Det finns många badplatser och lekplatser i Karlskrona kommun. Skötseln av dessa utförs dels av parkenheten, men även av föreningar som har skötselavtal med kommunen. Vi har totalt 32 kommunala badplatser och 87 allmänna lekplatser. Arbetet pågår […]

Rapport från kultur- och fritidsnämnden

Nu blir det enklare att för kultur- och fritidsföreningar att söka stöd hos kommunen. Största ungdomssatsningen någonsin! Idag hade Kultur- och fritidsnämnden sammanträde i allaktivitetshuset i Lyckeby och fastställde nya Riktlinjer för stöd inom Kultur och Fritid. Den allra största förändringen är att vi nu gör det enklare för föreningar att söka stöd. Det har […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

Denna vecka inleds med en intervju med Blekingenytt angående byggnation i Karlskrona. Vi behöver fler bostäder i kommunen och det är viktigt att få fram olika typer av bostäder med olika prislägen på villatomter. Enligt min uppfattning saknas det fortfarande villatomter i attraktiva områden. På senaste sammanträdet med kommunstyrelsens planutskott, föreslog vi i Karlskronaalliansen att […]

NU PLANERAR VI FÖR NYA BOSTÄDER PÅ TJURKÖ!

Karlskrona är en framtidskommun som hela tiden arbetar med att skapa nya attraktiva bostäder inför framtidens jobb. Vid sammanträdet med planutskott tog vi beslut om vilka detaljplaner som ska prioriteras i kommunen. Idag finns det 42 uppdrag på planavdelningen. Det tyder på att entreprenörer och byggföretag tror på Karlskrona som en framtidskommun att satsa på. […]

 

 

Karlskrona är på väg
mot en ny färdriktning.

Vill du bo i en trygg kommun?

Vill du att eleverna ska lyckas skolan?

Vill du se en utveckling av vår fina kommun?

Tycker du att arbete är viktigare än bidrag?

Tycker du att el och drivmedel ska bli billigare?