Vi är
Moderaterna
i Karlskrona

Karlskrona behöver en ny färdriktning

I Karlskrona ska det vara attraktivt att bo, leva och verka, oavsett var man befinner sig i livet. Karlskrona är en kommun med många framgångsrika företag som verkar både lokalt och globalt och vi har en högskola som är världsledande.

Vi har fantastiska miljöer, med landsbygd och skärgård, stad och land. Karlskrona ska vara en trygg kommun med bra förutsättningar för människor att utvecklas i och där människor vill bo, trivas och bilda familj. Bostäder ska erbjudas i attraktiva livsmiljöer, jobben ska bli fler och det ska sjuda av liv och aktiviteter.

Vi vill ha skolor där varje barn får möjlighet att utveck­las efter sin egen förmåga och nå sin fulla potential. Välfärden i Karlskrona ska vara tillgänglig för dem som behöver den och hålla hög kvalitet. Vi ska ha den bästa äldreomsorgen och ingen ska behöva åldras i sin ensamhet. Vi vill skapa en bättre framtid för Karlskrona och Karlskronaborna. Vi moderater tar ansvar för Karlskronas möjligheter. Vårt Karlskrona ska vara en kommun för hoppfulla.

Men det finns utmaningar. Karlskrona har blivit en av Sveriges mest segregerade kommuner. Vi har fått ett nytt utanförskap med risk för att parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Det är alldeles för många barn som lämnar skolan utan godkända betyg. Vi ser att otryggheten breder ut sig och att det finns invånare i vår kommun som får sin vardag, sin framtid och sina valmöjligheter begränsade av otrygghet och våld. Detta vill vi ändra på. Karlskrona behöver en ny färdriktning.

 

Nu får vi ordning på äldreomsorge

Äldreomsorgen ska vara trygg, tillgänglig och hålla en hög kvalitet. Våra äldre på våra äldreboenden ska kunna njuta av god mat och ett glas vin om de så önskar. Ett äldreboende ska vara stimulerande och inspirerande och erbjuda en social och givande miljö. Det ska helt enkelt kännas som hemma att åldras på ett äldreboende […]

VÄRDEFULLT FOSFOR I KOMMUNENS AVLOPPSSLAM

I samband med reningen av kommunens avloppsslam bildas en restprodukt av fosfor. Fosfor är en viktig resurs för lantbruket och därför bör vi ta till vara på det som vi har i vårt avloppsslam. IKarlskrona produceras det cirka 10 000 ton slam om året. Om vi lyckas utvinna fosfor från slammet skulle det innebära stora […]

Emma Swahn-Nilssons viktigaste fråga.

Våra skolor ska tillhöra landets bästa Skolfrågorna är viktiga för oss moderater och vi vill att Karlskronas skolor ska ligga i topp i landet. Politiken behöver ge rektorerna verktyg för att lärare och pedagoger ska kunna ägna tid åt undervisning. De behöver mandat för att hålla ordning och reda i klassrummen. Vi behöver se till […]

Jan Lennartssons viktigaste fråga.

Karlskrona behöver locka sig till fler besökare med spännande arrangemang. Karlskrona är fantastiskt med världsarv och vacker miljö. Det gör att vi har alla möjligheter att utvecklas som en mötesplats för upplevelser, konserter och affärsbesök. Men det kräver en aktiv satsning på staden som destination. Kommunen behöver tillsammans med näringslivet sjösätta ett destinationsbolag. Vi behöver […]

Du kan styra färdriktningen

Har Karlskrona råd med ytterligare fyra år av ett svagt socialdemokratiskt minoritetsstyre? Nej, säger vi moderater. Men vi vill också att du tar ställning. Helt enkelt genom att jämföra din åsikt med vår. Och förhopp­ningsvis ge oss ditt stöd för en ny politik.

För Karlskrona har ju fantastiska möjligheter! Vi kan erbjuda attraktiva miljöer, oavsett om man befinner sig på landsbygden, i skärgården eller i våra tätorter. Vi har framgångsrika lokala och globala företag och en världsledande högskola.

Men Karlskrona har också utmaningar som kräver en ny politisk färdriktning. Vi moderater kommer alltid att ha otryggheten som vår största och värsta fiende. Därför kommer vi fortsätta arbeta för ett tryggt och säkert Karlskrona.

Alla barn och unga som växer upp i Karlskrona ska få de allra bästa förutsättningarna. Därför ska vi ha Sveriges bästa skolor. Det ska alltid löna sig att arbeta i stället för att leva på bidrag. När fler är med och bidrar blir det mer pengar till vår gemen­samma välfärd.

Karlskrona ska vara en trygg kommun, sjuda av liv, ha de allra bästa skolorna och erbjuda den bästa servicen till våra kommun-invånare. Det behövs ett bättre företagsklimat, fler företag och nya attraktiva bostäder.

Kort sagt: Karlskrona behöver en ny färdriktning och med vår moderata politik kan det bli verklighet. Håller du med? Vad är viktigt för dig? Här på vår hemsida, får du svar på många av dina frågor när du nu ska ta ställning.

Vi moderater vill ha ditt förtroende att styra Karlskrona kommun.

Camilla Brunsberg, kommunalrådskandidat

 

 

 

Karlskrona behöver en ny färdriktning.

Vill du bo i en trygg kommun?

Vill du att eleverna ska lyckas skolan?

Vill du se en utveckling av vår fina kommun?

Tycker du att arbete är viktigare än bidrag?

Tycker du att el och drivmedel ska bli billigare?