Vi är
Moderaterna
i Karlskrona

Karlskrona behöver en ny färdriktning

I Karlskrona ska det vara attraktivt att bo, leva och verka, oavsett var man befinner sig i livet. Karlskrona är en kommun med många framgångsrika företag som verkar både lokalt och globalt och vi har en högskola som är världsledande.

Vi har fantastiska miljöer, med landsbygd och skärgård, stad och land. Karlskrona ska vara en trygg kommun med bra förutsättningar för människor att utvecklas i och där människor vill bo, trivas och bilda familj. Bostäder ska erbjudas i attraktiva livsmiljöer, jobben ska bli fler och det ska sjuda av liv och aktiviteter.

Vi vill ha skolor där varje barn får möjlighet att utveck­las efter sin egen förmåga och nå sin fulla potential. Välfärden i Karlskrona ska vara tillgänglig för dem som behöver den och hålla hög kvalitet. Vi ska ha den bästa äldreomsorgen och ingen ska behöva åldras i sin ensamhet. Vi vill skapa en bättre framtid för Karlskrona och Karlskronaborna. Vi moderater tar ansvar för Karlskronas möjligheter. Vårt Karlskrona ska vara en kommun för hoppfulla.

Men det finns utmaningar. Karlskrona har blivit en av Sveriges mest segregerade kommuner. Vi har fått ett nytt utanförskap med risk för att parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Det är alldeles för många barn som lämnar skolan utan godkända betyg. Vi ser att otryggheten breder ut sig och att det finns invånare i vår kommun som får sin vardag, sin framtid och sina valmöjligheter begränsade av otrygghet och våld. Detta vill vi ändra på. Karlskrona behöver en ny färdriktning.

 

Carl-Görans måndags brev

Tankställen vid småbåtshamnarna Karlskrona kommun är en skärgårdskommun med mycket båtturism. Antalet båtplatser ökar ständigt men fortfarande saknas det en del. Ett större problem för båtägarna är att det saknas tankställen i skärgården. I dag finns det bara ett tankställe vid Preem i Karlskrona där du kan tanka både diesel och bensin. I Kristianopel och […]

Anders Chronvalls viktigaste fråga.

Fler behöver jobba och bidra till välfärden I stället för att höja skatten, behövs fler som arbetar och betalar skatt. Men för låg-och medelinkomsttagare behöver skatten sänkas. Dessutom måste ett bidragstak införas. Det ska alltid löna sig att jobba, istället för att lyfta bidrag.

SENASTE NYTT FRÅN CAMILLA!

DET GÄLLER ATT SYNAS OCH HÖRAS! Vilka intensiva veckor vi har haft och fortfarande har framöver. Vi har jobbat hårt med att ta fram vårt lokala valmaterial för att hinna med allt som ska göras innan semestrarna börjar på allvar. Förra veckan delades vår valtidning ut i Karlskronas alla brevlådor och jag hoppas att ni […]

TRE FRÅGOR SOM KRÄVER TRE SVAR

INSÄNDARE/DEBATT Varför rasar näringslivsklimatet till bottennivåer i Karlskrona? Varför har vi en sämre befolkningsutveckling än andra residensstäder? Varför har Karlskrona blivit en av Sveriges mest segregerade kommuner? Det här är tre frågor som både invånare och företagare behöver få svar på. Vi moderater tycker inte att det ska se ut så här i en residenskommun […]

Du kan styra färdriktningen

Har Karlskrona råd med ytterligare fyra år av ett svagt socialdemokratiskt minoritetsstyre? Nej, säger vi moderater. Men vi vill också att du tar ställning. Helt enkelt genom att jämföra din åsikt med vår. Och förhopp­ningsvis ge oss ditt stöd för en ny politik.

För Karlskrona har ju fantastiska möjligheter! Vi kan erbjuda attraktiva miljöer, oavsett om man befinner sig på landsbygden, i skärgården eller i våra tätorter. Vi har framgångsrika lokala och globala företag och en världsledande högskola.

Men Karlskrona har också utmaningar som kräver en ny politisk färdriktning. Vi moderater kommer alltid att ha otryggheten som vår största och värsta fiende. Därför kommer vi fortsätta arbeta för ett tryggt och säkert Karlskrona.

Alla barn och unga som växer upp i Karlskrona ska få de allra bästa förutsättningarna. Därför ska vi ha Sveriges bästa skolor. Det ska alltid löna sig att arbeta i stället för att leva på bidrag. När fler är med och bidrar blir det mer pengar till vår gemen­samma välfärd.

Karlskrona ska vara en trygg kommun, sjuda av liv, ha de allra bästa skolorna och erbjuda den bästa servicen till våra kommun-invånare. Det behövs ett bättre företagsklimat, fler företag och nya attraktiva bostäder.

Kort sagt: Karlskrona behöver en ny färdriktning och med vår moderata politik kan det bli verklighet. Håller du med? Vad är viktigt för dig? Här på vår hemsida, får du svar på många av dina frågor när du nu ska ta ställning.

Vi moderater vill ha ditt förtroende att styra Karlskrona kommun.

Camilla Brunsberg, kommunalrådskandidat

 

 

 

Karlskrona behöver en ny färdriktning.

Vill du bo i en trygg kommun?

Vill du att eleverna ska lyckas skolan?

Vill du se en utveckling av vår fina kommun?

Tycker du att arbete är viktigare än bidrag?

Tycker du att el och drivmedel ska bli billigare?