Vi är
Moderaterna
i Karlskrona

Välkommen till Karlskronamoderaterna!

 

Carl-Görans måndagsbrev!

STUDIEBESÖK I KÖPENHAMN Förra veckan besökte jag, tillsammans med fastighetsägarna i Karlskrona, Köpenhamn och Helsingborg. Där studerade vi olika projekt och hur vi gemensamt kan översätta denna byggnation till Karlskrona utifrån våra perspektiv. I Danmark har man varit mer frikostig med olika lösningar på problem, än vad vi är i Sverige. Där har vi en […]

27 MILJARDER KRONOR TILL FÖRSVARET!

Vår moderatledda regering storsatsar nu på vår svenska försvarsmakt. Det är otroligt glädjande för oss här i Karlskrona och för hela Blekinge. Karlskrona har en viktig och geografiskt strategisk marinbas och vi har flygflottiljen F17 i Ronneby. Omvärldsläget är skakigt och vi har ett krig mindre än 100 mil från Sveriges gräns. Samtidigt väntar vi […]

Carl-Görans måndagsbrev!

NYA NIVÅER FÖR GRUNDSÄTTNING Länsstyrelsen i Blekinge har, tillsammans med andra Länsstyrelser i sydöstra Sverige, kommit med förslag på nya lägsta nivåer för byggnation. För Karlskrona kommun innebär det att lägsta höjden blir 3,91 meter, vilket är en höjning med 91 centimeter. Enligt förslaget gäller det all grundsättning, även dagvatten. Detta kommer med största sannolikhet […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

Den 28 augusti, 2023. NYA RIKTLINJER Den här veckan inleddes med ett styrelsemöte i Karlskrona Moderatkrets, där vi bland annat diskuterade vår höstkampanj. Senare i veckan har vi ett sammanträde med arbetsutskottet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Där ska vi, inför nämnden, bereda en remiss till Länsstyrelsen i Blekinge angående ”nya riktlinjer för bedömning av översvämningsrisk”. […]

 

 

Karlskrona är på väg
mot en ny färdriktning.

Vill du bo i en trygg kommun?

Vill du att eleverna ska lyckas skolan?

Vill du se en utveckling av vår fina kommun?

Tycker du att arbete är viktigare än bidrag?

Tycker du att el och drivmedel ska bli billigare?