Vi är
Moderaterna
i Karlskrona

Välkommen till Karlskronamoderaterna!

 

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

Nya hastighetsregler På förra veckans kommunfullmäktige fick jag igenom min motion om att ta fram ett policydokument för att fastställa hastighetsregler vid förskolor och skolor. Högsta hastigheten ska vara 30 kilometer per timme och det blir drift- och serviceförvaltningen som får i uppdrag att fram dokumentet. Trots att den tidigare majoriteten i kommunen ansåg att […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

Nu har det gått en tid sedan jag skrev mitt senaste måndagsbrev. Men från och med nu är min ambition att sätta igång igen och då kommer ni att få löpande rapporter om det som händer inom mina områden. 30 KM VID SKOLORNA I februari 2022 skrev jag en motion till kommunfullmäktige och den ska […]

MODERATER AVTACKADES! Under måndagen avtackades Thomas Nilsson, Birgitta Gamelius och Anders Ovander som nu har lämnat sina uppdrag som ledamöter i kommunfullmäktige. Camilla Brunsberg (tvåa från vänster på bilden) avtackades efter flera år som gruppledare för Moderaterna i Karlskrona

Kära moderatmedlem! Vi närmar oss jul och nyår och vill därför passa på att tacka dig som är medlem för det här året. Ett stort tack också till alla våra förtroendevalda och deras politiska arbete i respektive nämnder och bolag. Ett speciellt tack till alla valarbetare som gjorde en fantastisk insats så vi kunde vinna […]

 

 

Karlskrona är på väg
mot en ny färdriktning.

Vill du bo i en trygg kommun?

Vill du att eleverna ska lyckas skolan?

Vill du se en utveckling av vår fina kommun?

Tycker du att arbete är viktigare än bidrag?

Tycker du att el och drivmedel ska bli billigare?