Vi är
Moderaterna
i Karlskrona

Karlskrona behöver en ny färdriktning

I Karlskrona ska det vara attraktivt att bo, leva och verka, oavsett var man befinner sig i livet. Karlskrona är en kommun med många framgångsrika företag som verkar både lokalt och globalt och vi har en högskola som är världsledande.

Vi har fantastiska miljöer, med landsbygd och skärgård, stad och land. Karlskrona ska vara en trygg kommun med bra förutsättningar för människor att utvecklas i och där människor vill bo, trivas och bilda familj. Bostäder ska erbjudas i attraktiva livsmiljöer, jobben ska bli fler och det ska sjuda av liv och aktiviteter.

Vi vill ha skolor där varje barn får möjlighet att utveck­las efter sin egen förmåga och nå sin fulla potential. Välfärden i Karlskrona ska vara tillgänglig för dem som behöver den och hålla hög kvalitet. Vi ska ha den bästa äldreomsorgen och ingen ska behöva åldras i sin ensamhet. Vi vill skapa en bättre framtid för Karlskrona och Karlskronaborna. Vi moderater tar ansvar för Karlskronas möjligheter. Vårt Karlskrona ska vara en kommun för hoppfulla.

Men det finns utmaningar. Karlskrona har blivit en av Sveriges mest segregerade kommuner. Vi har fått ett nytt utanförskap med risk för att parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Det är alldeles för många barn som lämnar skolan utan godkända betyg. Vi ser att otryggheten breder ut sig och att det finns invånare i vår kommun som får sin vardag, sin framtid och sina valmöjligheter begränsade av otrygghet och våld. Detta vill vi ändra på. Karlskrona behöver en ny färdriktning.

 

SATSNINGAR SOM STÄRKER TRYGGHETEN I BLEKINGE Nu tar vi initiativ till en historisk och efterlängtad satsning på rättsväsendet. Redan 2023 blir det följande anslagshöjningar: 938 mkr till Polisen 166 mkr till Säpo 168 mkr till Åklagarmyndigheten 49 mkr till Ekobrottsmyndigheten 36 mkr till Sveriges domstolar 3,5 mkr till Kriminalvården 48 mkr till Brå 7 mkr […]

Bygg ut Säbyvallen i Ramdala

DAGS ATT RENOVERA OCH BYGGA UT SÄBYVALLEN – HEMMAARENAN FÖR RAMDALA IF! Det är nu över sex är sedan den styrande minoriteten gav löfte om utbyggnad av omklädningsrummen och klubbstugan. Men gång på gång dras viktiga investeringar i långbänk. Med moderat ledning efter valet kommer vi att säkerställa att renoveringen blir genomförd. Det är vi […]

Välkommen till debatt mellan M och S

”Beslutet påverkar Karlskronas utveckling”

Carl-Göran Svensson, 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar: På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens första sammanträde efter sommaruppehållet, behandlades ett överklagande efter Länsstyrelsens beslut om att införa ett strandskydd på 300 meter i Karlskrona kommun. Om inte regeringen upphäver detta beslutet, finns det en stor risk för att Karlskrona inte kan utvecklas som en skärgårdskommun. […]

Du kan styra färdriktningen

Har Karlskrona råd med ytterligare fyra år av ett svagt socialdemokratiskt minoritetsstyre? Nej, säger vi moderater. Men vi vill också att du tar ställning. Helt enkelt genom att jämföra din åsikt med vår. Och förhopp­ningsvis ge oss ditt stöd för en ny politik.

För Karlskrona har ju fantastiska möjligheter! Vi kan erbjuda attraktiva miljöer, oavsett om man befinner sig på landsbygden, i skärgården eller i våra tätorter. Vi har framgångsrika lokala och globala företag och en världsledande högskola.

Men Karlskrona har också utmaningar som kräver en ny politisk färdriktning. Vi moderater kommer alltid att ha otryggheten som vår största och värsta fiende. Därför kommer vi fortsätta arbeta för ett tryggt och säkert Karlskrona.

Alla barn och unga som växer upp i Karlskrona ska få de allra bästa förutsättningarna. Därför ska vi ha Sveriges bästa skolor. Det ska alltid löna sig att arbeta i stället för att leva på bidrag. När fler är med och bidrar blir det mer pengar till vår gemen­samma välfärd.

Karlskrona ska vara en trygg kommun, sjuda av liv, ha de allra bästa skolorna och erbjuda den bästa servicen till våra kommun-invånare. Det behövs ett bättre företagsklimat, fler företag och nya attraktiva bostäder.

Kort sagt: Karlskrona behöver en ny färdriktning och med vår moderata politik kan det bli verklighet. Håller du med? Vad är viktigt för dig? Här på vår hemsida, får du svar på många av dina frågor när du nu ska ta ställning.

Vi moderater vill ha ditt förtroende att styra Karlskrona kommun.

Camilla Brunsberg, kommunalrådskandidat

 

 

 

Karlskrona behöver en ny färdriktning.

Vill du bo i en trygg kommun?

Vill du att eleverna ska lyckas skolan?

Vill du se en utveckling av vår fina kommun?

Tycker du att arbete är viktigare än bidrag?

Tycker du att el och drivmedel ska bli billigare?