Tycker du att arbete är viktigare än bidrag?

Vi tycker att alla som kan ska arbeta och bidra efter sin förmåga.

De som kan jobba ska inte förlora på att ta ett jobb och därför vill vi moderater införa bidragstak. Vi vet att det finns brister i bidragssystemet och att det förekommer både felaktiga utbetalningar och bidragsfusk. Med vår politik kan vi ändra på det. Vi anser också att de som kommer till Karls­krona och Sverige ska lära sig svenska språket för att snabbt komma i egen försörjning. Normer och värderingar måste ha sin grund i svensk lag­stiftning som alltid ska respekteras fullt ut.

För att bidrag ska bytas till jobb vill vi:

  • Införa bidragstak och nolltolerans mot bidragsfusk.
  • Inför krav på deltagande i anpassad SFI-undervisning, även för föräldralediga.
  • Införa fler lärlingsplatser så att fler snabbt kommer ut på arbetsmarknaden.
  • Erbjuda feriejobb till alla gymnasieungdomar.
  • Ge våra företag bättre förutsättningar att ta emot praktikanter från kommunen.
  • Förbättra samarbetet mellan kommunen och våra lokala företag, för ett bättre företagsklimat och för att stärka arbetsmarknaden.