Vägen framåt

Sedan valet 2022 styrs Karlskrona av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna under det gemensamma namnet; Karlskronaalliansen.Det senaste året har vi har fattat flera viktiga beslut i frågor som kommer att göra Karlskrona till en ännu mer attraktiv kommun. Genom vårt politiska arbete vill vi att våra invånare ska trivas och vi hoppas förstås att fler ska upptäcka Karlskrona och välja att flytta hit.

Vi lever i en tid när omvärlden befinner sig ett oroligt läge. Vi har ett pågående krig i vårt närområde, inflationen är hög, vi ser stigande räntor och de vardagliga kostnaderna ökar vilket påverkar många människors vardag. Detta är faktorer som vi inte kan påverka och därför är det viktigt att vår kommun är trygg och attraktiv. Det är något som vi moderater dagligen strävar efter i vårt politiska arbete.

Det finns några områden som vi satsar extra mycket på. Bland annat handlar det om skola och trygghet där vi fortsätter med kraftfulla satsningar. Det förebyggande trygghetsarbetet måste börja i skolan och för oss är det viktigt med behöriga lärare och tillräckliga resurser.

Under våren 2023 meddelade några av Karlskronas större företag och Marinbasen, att de tillsammans kommer att behöva anställa cirka 5 000 personer fram till 2030. Det var ett glädjande besked men det för också med sig stora utmaningar. Därför arbetar vi nu intensivt med att ta fram attraktiva bostäder i olika former och utbildningar som är anpassade efter näringslivets behov framöver. Vi har även infört inflyttarservice, en helt ny funktion för att de som vill flytta hit enkelt ska få vägledning och svar på sina frågor.

Det händer mycket positivt i kommunen just nu och vi ser hur Karlskrona hela tiden utvecklas. Att vi hösten 2023 utsågs till bästa tillväxtkommun ser vi som ett bevis på att vår politik behövs. Nu fortsätter vi vägen framåt med satsningar på det som gör Karlskrona till den attraktiva staden där man vill bo och leva ett rikt liv.

Emma Swahn Nilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ladda hem vårt magasin >>