Våra Förtroendevalda

Här hittar du information om ledamöter som företräder Moderaterna i Karlskrona i olika sammanhang. Bland annat finns företroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer, region- fullmäktige, nämnder, kommunala bolag, delegationer, stiftelser m.fl. samt företrädare i Sveriges riksdag.

Använd gärna vår filtreringsfunktion nedan för att snabbare hitta det du letar efter!

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunfullmäktiges verkställande organ; det innebär att kommunstyrelsen ska verkställa beslut fattade av kommunfullmäktige. Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och dess verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut.

KS består av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare.

Camilla Brunsberg

Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande

Carl-Göran Svensson

2:e vice ordförande (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden)

Kommunstyrelsen, ledamot

Emma Swahn-Nilsson

Kommunstyrelsens ledamot
Kunskapsnämnden, 2:e vice ordförande

Morgan Kullberg

Drift- och servicenämnden, 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen, ersättare

Sophia Ahlin

Kommunstyrelsen, ersättare
Kultur- och fritidsnämnden, 2:e vice ordförande

Julia Melander

Arbetsmarknadsnämnden, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Moderbolag, AB Karlskrona, ledamot

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är Karlskrona kommuns högsta beslutande organ och består av 75 ledamöter, där samtliga riksdagspartier är representerade.
Kommunfullmäktige har många ansvarsområden, bland annat belsutar KF om kommunens budget, skatteprocentsatsen, hur pengar skall fördelas i Karlskrona kommun samt utser ledamöterna i nämnderna. Vi moderater har 16 mandat.

Camilla Brunsberg

Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande

Carl-Göran Svensson

2:e vice ordförande (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden)

Kommunstyrelsen, ledamot

Emma Swahn-Nilsson

Kommunstyrelsens ledamot
Kunskapsnämnden, 2:e vice ordförande

Morgan Kullberg

Drift- och servicenämnden, 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen, ersättare

Sophia Ahlin

Kommunstyrelsen, ersättare
Kultur- och fritidsnämnden, 2:e vice ordförande

Julia Melander

Arbetsmarknadsnämnden, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Moderbolag, AB Karlskrona, ledamot

Peter Glimvall

Karlskronahem AB, ersättare

Anna Ottosson

vice ordförande (Karlskronahem AB)

Torsten Palmgren

Kultur- och fritidsnämnden, ledamot

Överförmyndarnämnden, ersättare

Jan Lennartsson

Kruthusen Företagsfastigheter AB, vice ordförande

Moderbolag, AB Karlskrona, vice ordförande

Emina Cejvan

2:e Vice Ordförande (Arbetsmarknadsnämnden)

Lars Göran Forss

Vice ordförande (Affärsverken AB)

Anders Ovander

Funktionsstödsnämnden, ledamot

Valnämnden, 1:e vice ordförande

Velia Ekström

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ledamot

Överförmyndarnämnden, vice ordförande

Bengt Fröberg

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge, vice ordförande

Kunskapsnämnden, Ledamot

Annicka Engblom

Ersättare (Kommunfullmäktige)
Ledamot i Försvarsutskottet (Riksdagen)

Camilla Hansson

Äldrenämnden, Ledamot

Johan Hjortsberg

Drift- och servicenämnden, ledamot

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge, ersättare

Vakant

Kultur- och fritidsnämnden, ersättare.

Philip Årmann

Ordinarie ledamot (Kunskapsnämnden)

Katarina Nordin

Socialnämnden, ledamot.

 

Annika Hansson

Kultur- och fritidsnämnden, ledamot

Anna Stridsjö

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

Jan Åke Nordin

Äldrenämnden, 2:e vice ordförande

Nämnder

Karlskrona kommun har totalt elva nämnder. För information om våra loka företrädare i respektive facknämnd, välj önskad nämnd i listan nedan.

Äldrenämnden

Äldrenämnden (ÄN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande omsorg för äldre i kommunen. Nämnden ansvarsområden är bland annat att ge stöd till att äldre skall kunna leva i den egna bostaden, få vård och omsorg i särskilda boenden om behov föreligger.

Äldrenämnden består av 15 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Camilla Hansson

Äldrenämnden, Ledamot

Björn Liljekrantz

Äldrenämnden, ersättare

Sigrid Johansson

Äldrenämnden, ledamot

Marianne Nordin

Äldrenämnden, ersättare

Jan Åke Nordin

Äldrenämnden, 2:e vice ordförande

Nämndemän

En nämndemans uppgift är att tillämpa rättsregler tillsammans med en domare i rättsfall och skipa rättsvisa. Nämndemännen är därmed delaktiga i den dömande verksamheten. Nämndemännen har en betydande roll för att bidra till att avgöranden är i linje med samhällets allmänna värderingar.

Johan Svensson

Nämndeman

Caroline Ohlsson

Nämndeman

Britt-Marie Ammer-Forss

Nämndeman

Birgitta Ståhl

Nämndeman

Kommunala Bolag

Karlskrona kommun har ett antal kommunala bolag. För information om våra loka företrädare i respektive bolag, välj önskat företag i listan nedan.

Affärsverken AB

Affärsverken AB:s verksamhetsområden är många. Affärsverken omfattar bland annat följande tjänster: värme, renhållning, stadsnät, båttrafik, elnär och elhandel.

Affärsveken AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Moderaterna har en vice ordförande och en ersättare

Lars Göran Forss

Vice ordförande (Affärsverken AB)

Charlotte André

Affärsverken Karlskrona AB, ersättare

Riksdagen

Här finner du kontaktuppgifter till våra moderata riksdagsledamöter som representerar Blekinge län. För mer information om riksdagledamöternas förtroendeuppdrag samt arbete i riksdagen, vänligen klicka här!

Annicka Engblom

Ersättare (Kommunfullmäktige)
Ledamot i Försvarsutskottet (Riksdagen)