Våra Förtroendevalda

Här hittar du information om ledamöter som företräder Moderaterna i Karlskrona i olika sammanhang. Bland annat finns företroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer, region- fullmäktige, nämnder, kommunala bolag, delegationer, stiftelser m.fl. samt företrädare i Sveriges riksdag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunfullmäktiges verkställande organ; det innebär att kommunstyrelsen ska verkställa beslut fattade av kommunfullmäktige. Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och dess verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut.

KS består av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare.

Emma Swahn-Nilsson

 • Ordförande Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Blue Science Park
 • Ordförande Karlskrona Baltic Port
 • Ordförande Baltic Link

emma.swahnNilsson@karlskrona.se
0455-30 30 01

Carl-Göran Svensson

 • Kretsordförande
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ordförande i Ramdala Moderatförening

Carl-Goran.Svensson@karlskrona.se
0708-441900

Hanna Ekblad

 • Gruppledare
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Kunskapsnämnden

hanna.ekblad@karlskrona.se
0702-72 06 76

Morgan Kullberg

 • Ordförande Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Jämjö Moderatförening

morgan.kullberg@karlskrona.se
0709-541151

Julia Melander

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Socialnämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Moderbolag AB Karlskrona

julia.melander@karlskrona.se
0708-812134

Katarina Nordin

 • Ledamot Socialnämnden
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ersättare Kommunstyrelsen

katarina.nordin@karlskrona.se
0760-399006

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är Karlskrona kommuns högsta beslutande organ och består av 75 ledamöter, där samtliga riksdagspartier är representerade.
Kommunfullmäktige har många ansvarsområden, bland annat belsutar KF om kommunens budget, skatteprocentsatsen, hur pengar skall fördelas i Karlskrona kommun samt utser ledamöterna i nämnderna. Vi moderater har 16 mandat.

Peter Glimvall

 • Borgmästare
 • Ordförande Kommunfullmäktige
 • Ersättare Karlskronahem AB

peter.glimvall@karlskrona.se
0766-20 92 80

Camilla Brunsberg

 • Riksdagsledamot
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ordförande Lyckeby Moderatförening

camilla.brunsberg@karlskrona.se
0709-313001

Carl-Göran Svensson

 • Kretsordförande
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ordförande i Ramdala Moderatförening

Carl-Goran.Svensson@karlskrona.se
0708-441900

Emma Swahn-Nilsson

 • Ordförande Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Blue Science Park
 • Ordförande Karlskrona Baltic Port
 • Ordförande Baltic Link

emma.swahnNilsson@karlskrona.se
0455-30 30 01

Hanna Ekblad

 • Gruppledare
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Kunskapsnämnden

hanna.ekblad@karlskrona.se
0702-72 06 76

Morgan Kullberg

 • Ordförande Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Jämjö Moderatförening

morgan.kullberg@karlskrona.se
0709-541151

Julia Melander

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Socialnämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Moderbolag AB Karlskrona

julia.melander@karlskrona.se
0708-812134

Emina Cejvan

 • Ledamot Kommunfullmäktige

Emina.Cejvan@karlskrona.se
0739983371

Jan-Åke Nordin

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Äldrenämnden

JanAke.Nordin@karlskrona.se
0730-535761

Jan Lennartsson

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Affärsverken

jan.lennartsson@karlskrona.se
0733-505005

Sophia Liedholm Ahlin

 • Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
 • Ledamot Kommunfullmäktige

sophia.ahlin@karlskrona.se
0709-842433
Blogg

Velia Ekström

 • Ledamot Kommunfullmäktige

velia.ekstrom@karlskrona.se
0708-33 54 00

Philip Årmann

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kunskapsnämnden

Philip.Armann@karlskrona.se
0709-614027

Lars Göran Forss

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Nättraby Moderatförening

lars-goran.forss@karlskrona.se
0708-882225

Katarina Nordin

 • Ledamot Socialnämnden
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ersättare Kommunstyrelsen

katarina.nordin@karlskrona.se
0760-399006

Bengt Fröberg

 • Ledamot Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kunskapsnämnden

bengt.froberg@karlskrona.se
070-2494165

Camilla Hansson

 • Ledamot Äldrenämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Norra Karlskrona Moderatförening

camilla.hansson@skola.karlskrona.se
0733-422077

Johan Åkesson

 • Ledamot Arbetsmarknadsnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

Johan.Akesson@karlskrona.se
0709-66 97 71

Anders Jonasson

 • Ordförande Socialnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

Anders.Jonasson@karlskrona.se
0708-108469

Anders Chronvall

 • Ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

Anders.Chronvall@karlskrona.se
070- 245 13 41

Torsten Palmgren

 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden

Torsten.palmgren@karlskrona.se
0708-440490

Annicka Engblom

 • Ersättare Kommunfullmäktige

annicka.engblom2@karlskrona.se
070-2670001
Blogg

Gustaf Nilsson

 • Ledamot Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

gustaf.nilsson@karlskrona.se
0709-501 026

Agneta Fraser

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ordförande Karlskrona Moderatförening

Agneta.Fraser@karlskrona.se
073-3780345