Våra Förtroendevalda

Här hittar du information om ledamöter som företräder Moderaterna i Karlskrona i olika sammanhang. Bland annat finns företroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer, region- fullmäktige, nämnder, kommunala bolag, delegationer, stiftelser m.fl. samt företrädare i Sveriges riksdag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunfullmäktiges verkställande organ; det innebär att kommunstyrelsen ska verkställa beslut fattade av kommunfullmäktige. Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och dess verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut.

KS består av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare.

Camilla Brunsberg

 • Gruppledare
 • 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Karlskrona Baltic Port
 • Ledamot i Blue Sciene Park
 • Ledamot i Utbildningsberedningen SKR
 • Ordförande Lyckeby Moderatförening

camilla.brunsberg@karlskrona.se
0709-313001

Carl-Göran Svensson

 • Kretsordförande
 • 2:e vice ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ordförande i Ramdala Moderatförening

Carl-Goran.Svensson@karlskrona.se
0708-441900

Emma Swahn-Nilsson

 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • 2:e vice ordförande Kunskapsnämnden

emma.swahnNilsson@karlskrona.se
0708198890

Morgan Kullberg

 • 2:e vice ordförande Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ordförande i Jämjö Moderatförening

morgan.kullberg@karlskrona.se
0709-541151

Sophia Ahlin

 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
 • Vice ordförande i Personaldelegationen
 • Vice ordförande i Lokala BRÅ
 • Vice ordförande i Folkhälsorådet

sophia.ahlin@karlskrona.se
0709-842433
Blogg

Julia Melander

 • Ledamot Arbetsmarknadsnämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Moderbolag AB Karlskrona

julia.melander@karlskrona.se
0708-812134

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är Karlskrona kommuns högsta beslutande organ och består av 75 ledamöter, där samtliga riksdagspartier är representerade.
Kommunfullmäktige har många ansvarsområden, bland annat belsutar KF om kommunens budget, skatteprocentsatsen, hur pengar skall fördelas i Karlskrona kommun samt utser ledamöterna i nämnderna. Vi moderater har 16 mandat.

Camilla Brunsberg

 • Gruppledare
 • 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Karlskrona Baltic Port
 • Ledamot i Blue Sciene Park
 • Ledamot i Utbildningsberedningen SKR
 • Ordförande Lyckeby Moderatförening

camilla.brunsberg@karlskrona.se
0709-313001

Carl-Göran Svensson

 • Kretsordförande
 • 2:e vice ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ordförande i Ramdala Moderatförening

Carl-Goran.Svensson@karlskrona.se
0708-441900

Emma Swahn-Nilsson

 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • 2:e vice ordförande Kunskapsnämnden

emma.swahnNilsson@karlskrona.se
0708198890

Peter Glimvall

 • Ersättare Karlskronahem AB

peter.glimvall.gmail.com
0708-915340

Anna Ottosson

 • Vice ordförande Karlskronahem AB

anna.ottosson@karlskrona.se
0709-303069

Morgan Kullberg

 • 2:e vice ordförande Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ordförande i Jämjö Moderatförening

morgan.kullberg@karlskrona.se
0709-541151

Sophia Ahlin

 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
 • Vice ordförande i Personaldelegationen
 • Vice ordförande i Lokala BRÅ
 • Vice ordförande i Folkhälsorådet

sophia.ahlin@karlskrona.se
0709-842433
Blogg

Julia Melander

 • Ledamot Arbetsmarknadsnämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Moderbolag AB Karlskrona

julia.melander@karlskrona.se
0708-812134

Jan-Åke Nordin

 • 2:e vice ordförande Äldrenämnden

JanAke.Nordin@karlskrona.se
0730-535761

Jan Lennartsson

 • Vice ordförande Kruthusen Företagsfastigheter AB
 • vice ordförande Moderbolag AB Karlskrona

jan.lennartsson@karlskrona.se
0733-505005

Emina Cejvan

 • 2:e Vice Ordförande Arbetsmarknadsnämnden

Emina.Cejvan@karlskrona.se
0739983371

Lars Göran Forss

 • Vice ordförande Affärsverken AB
 • Ordförande i Nättraby Moderatförening

lars-goran.forss@karlskrona.se
0708-882225

Anders Ovander

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • 1:e vice ordförande Valnämnden

anders.ovander@karlskrona.se
0708-887113

Velia Ekström

 • Ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Vice ordförande Överförmyndarnämnden

velia.ekstrom@karlskrona.se
0708-33 54 00

Bengt Fröberg

 • Vice ordförande Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Bleking
 • Ledamot Kunskapsnämnden

bengt.froberg@karlskrona.se
070-2494165

Annicka Engblom

 • Ledamot kommunfullmäktige
 • Ledamot i Försvarsutskottet Riksdagen

annicka.engblom@riksdagen.se
070-2670001
Blogg

Torsten Palmgren

 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden
 • Ersättare Överförmyndarnämnden

Torsten.palmgren@karlskrona.se
0708-440490

Camilla Hansson

 • Ledamot Äldrenämnden
 • Ordförande i Norra Karlskrona Moderatförening

camilla.hansson@skola.karlskrona.se
0733-422077

Philip Årmann

 • Ordinarie ledamot Kunskapsnämnden

Philip.Armann@karlskrona.se
0709-614027

Katarina Nordin

 • Ledamot Socialnämnden

katarina.nordin@karlskrona.se
0760-399006

Annika Hansson

 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden

Annika.Hansson2@karlskrona.se
070-726 87 53

Anna Stridsjö

 • Ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

anna.stridsjo@karlskrona.se
0768-821111

Birgitta Gamelius

 • Ersättare Drift- och servicenämnden
 • Ledamot Valnämnden

birgitta.gamelius@karlskrona.se
0708-381181