Tycker du att el och drivmedel ska bli billigare?

I år har hushållen drabbats av höjda kostnader för både drivmedel och el. Det är inte rimligt att så stor del av priset ska gå till skatter.

Här har politiken ett stort ansvar och för oss är målet att sänka skatten på både drivmedel och el. Elen ska inte vara dyrare i Karlskrona än i Norrland och den ska vara ren och finnas när du behöver den. Vi moderater anser också att naturen ska brukas varsamt och skyddas genom en stark äganderätt. De som smutsar ner ska betala för det och därför ska det löna sig att göra rätt.

Vi vill bidra till en bättre miljö genom att:

  • Skapa mobila samt obemannade återvinningstationer med längre öppettider för bekvämare och mer resurseffektiv sortering för privatpersoner och företag.
  • Underlätta byggande av koldioxidneutrala och resurseffektiva byggnader.
  • Skapa fler och större gröna ytor så att våra invånare får en bättre livskvalitet.
  • Jobba för att minska utsläpp av mikroplaster.
  • Förbättra grundvattenskyddet i Lyckebyån.
  • Underlätta vid koppling till kommunalt VA.
  • Arbeta för ett klimatneutralt energisystem.
  • Ta krafttag mot nerskräpning och miljöförstöring.
  • Öka den lokala produktionen av såväl energi som livsmedel.