Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande arbetsmarknaden.

Johan Åkesson

 • Ledamot Arbetsmarknadsnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

Johan.Akesson@karlskrona.se
0709-66 97 71

Gustav Nilsson

 • Ledamot Arbetsmarknadsnämnden

Gustav.Nilsson@karlskrona.se
076-8686131

Lindy Olofsson

 • Ersättare Arbetsmarknadsnämnden

Patrik Hauffman

 • Ersättare Arbetsmarknadsnämnden

0708-93 29 27

Drift- och servicenämnden

Drift- och Servicenämnden är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande drift- och servicefrågor. Nämndens ansvarområden är bland annat att säkerställa och skapa väl fungerande teknisk försörjning och attraktiv offentlig miljö för kommunens invånare, näringsliv och besökare.

Morgan Kullberg

 • Ordförande Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Jämjö Moderatförening

morgan.kullberg@karlskrona.se
0709-541151

Gustaf Nilsson

 • Ledamot Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

gustaf.nilsson@karlskrona.se
0709-501 026

Henrik Persson

 • Ersättare Drift- och servicenämnden

 

Charlotte Hauffman

 • Ledamot Överförmyndarnämnden
 • Ersättare Drift- och servicenämnden

charlotte.hauffman@karlskrona.se
0733-576550

Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden är Karlskrona kommun beslutande organ i frågor berörande funktionshinder/funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden är bland annat Karlskrona kommuns omsorg, service, hälso- och sjukvård till komunens invånare som har funktionsnedsättning i alla åldrar.

Agneta Fraser

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ordförande Karlskrona Moderatförening

Agneta.Fraser@karlskrona.se
073-3780345

Bengt Åberg

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden

Bengt.Aberg@karlskrona.se
0705-156 186

Per-Erik Karlsson

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • Ersättare Socialnämnden

per-erik.karlsson@skola.karlskrona.se
0737-83 41 21

Jahn Sundin

 • Ersättare Funktionsstödsnämnden

0706-11 70 04

Pia Walter

 • Ersättare Funktionsstödsnämnden

0733-60 80 24

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Nämnden har ett särskilt ansvar för frågor kring barn- och ungdomars fritid. Nämnden svarar för folkbiblioteken, kulturskolan samt för att arrangera kulturprogram som komplement till övrig kulturell verksamhet i kommunen.

Sophia Liedholm Ahlin

 • Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
 • Ledamot Kommunfullmäktige

sophia.ahlin@karlskrona.se
0709-842433
Blogg

Thomas Zeidler

 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden

thomas.zeidler@karlskrona.se
0709-614365

Annika Hansson

 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden

Annika.Hansson2@karlskrona.se
070-726 87 53

Torsten Palmgren

 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden

Torsten.palmgren@karlskrona.se
0708-440490

Anna Stridsjö Claesson

 • Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

anna.stridsjo@karlskrona.se
0768-821111

Lucas Amgren

 • Ordförande MUF
 • Ersättare kultur- och fritidsnämnden

lucas.amgren@moderaterna.se
072-880 44 21

Kunskapsnämnden

Kunskapsnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Hanna Ekblad

 • Gruppledare
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Kunskapsnämnden

hanna.ekblad@karlskrona.se
0702-72 06 76

Bengt Fröberg

 • Ledamot Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kunskapsnämnden

bengt.froberg@karlskrona.se
070-2494165

Philip Årmann

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kunskapsnämnden

Philip.Armann@karlskrona.se
0709-614027

Christian Svensson

 • Ersättare Kunskapsnämnden

0761-15 04 75

Ola Palmgren

 • Ersättare Kunskapsnämnden

ola.palmgren@spray.se
0709-304972

Hannes Wettergren

 • Ersättare Kunskapsnämnden

0733-30 89 68

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbygnadsnämnden (MSN) är Karlskrona kommuns belsutande organ i ärenden beträffande miljö- och samhällsplaneringsfrågor. Nämnden ansvarsområde är bland annat att säkerställa och skapa goda miljöer i kommunen – för boende, fritid, näringsliv och trafik.

Carl-Göran Svensson

 • Kretsordförande
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ordförande i Ramdala Moderatförening

Carl-Goran.Svensson@karlskrona.se
0708-441900

Anders Chronvall

 • Ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

Anders.Chronvall@karlskrona.se
070- 245 13 41

Patrik Skoog

 • Ledamot miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ersättare Moderbolag AB Karlskrona

Patrik.skoog@carecompetence.se
0734266849

Jörgen Eskilander

 • Ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

0735-011 121

Gabriella Mathisson

 • Ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ersättare Kruthusen

0708-33 13 00

Räddningstjänsten

Bengt Fröberg

 • Ledamot Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kunskapsnämnden

bengt.froberg@karlskrona.se
070-2494165

Socialnämnden

Socialnämnden (SN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande sociala frågor. Nämnden verkar för social och ekonomisk trygghet för alla kommuninvånare.

Anders Jonasson

 • Ordförande Socialnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

Anders.Jonasson@karlskrona.se
0708-108469

Julia Melander

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Socialnämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Moderbolag AB Karlskrona

julia.melander@karlskrona.se
0708-812134

Katarina Nordin

 • Ledamot Socialnämnden
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ersättare Kommunstyrelsen

katarina.nordin@karlskrona.se
0760-399006

Per-Erik Karlsson

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • Ersättare Socialnämnden

per-erik.karlsson@skola.karlskrona.se
0737-83 41 21

Sofie Bergeling

 • Ersättare Socialnämnden

0703-49 23 04

Jan Olofsson

 • Ersättare socialnämnden

janolofsson57@gmail.com
072-370 42 41

Valnämnden

Äldrenämnden (ÄN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande omsorg för äldre i kommunen. Nämnden ansvarsområden är bland annat att ge stöd till att äldre skall kunna leva i den egna bostaden, få vård och omsorg i särskilda boenden om behov föreligger.

Vakant

 • 1:e vice ordförande valnämnden

Mats Mårtensson

 • Ersättare Valnämnden

mats.1.martensson@karlskrona.se
070-5706115

Äldrenämnden

Äldrenämnden (ÄN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande omsorg för äldre i kommunen. Nämnden ansvarsområden är bland annat att ge stöd till att äldre skall kunna leva i den egna bostaden, få vård och omsorg i särskilda boenden om behov föreligger.

Jan-Åke Nordin

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Äldrenämnden

JanAke.Nordin@karlskrona.se
0730-535761

Camilla Hansson

 • Ledamot Äldrenämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Norra Karlskrona Moderatförening

camilla.hansson@skola.karlskrona.se
0733-422077

Sigrid Johansson

 • Ledamot Äldrenämnden

sigrid.johansson@karlskrona.se
0701508797

Anneli Jonasson

 • Ersättare Äldrenämnden

0709-20 50 59

Sören Lund

 • Ersättare Äldrenämnden

0705-79 44 28

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden (ÖFN) är det enda organet som är obligatorisk i Svergies samtliga kommuner. Nämndens ansvarsområde är att säkerställa att regler och lagar efterföljs enligt Föräldrarbalken.

Charlotte Hauffman

 • Ledamot Överförmyndarnämnden
 • Ersättare Drift- och servicenämnden

charlotte.hauffman@karlskrona.se
0733-576550