Äldrenämnden

Äldrenämnden (ÄN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande omsorg för äldre i kommunen. Nämnden ansvarsområden är bland annat att ge stöd till att äldre skall kunna leva i den egna bostaden, få vård och omsorg i särskilda boenden om behov föreligger.

Äldrenämnden består av 15 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Jan-Åke Nordin

 • 2:e vice ordförande Äldrenämnden

JanAke.Nordin@karlskrona.se
0730-535761

Camilla Hansson

 • Ledamot Äldrenämnden
 • Ordförande i Norra Karlskrona Moderatförening

camilla.hansson@skola.karlskrona.se
0733-422077

Sigrid Johansson

 • Ledamot Äldrenämnden

sigrid.johansson@karlskrona.se
0701508797

Marianne Nordin

 • Ersättare Äldrenämnden

marianne.nordin@karlskrona.se
0708-227394

Björn Liljekrantz

 • Ersättare Äldrenämnden

bjorn.liljekrantz@karlskrona.se
0708-472145

Emma Johannesson

 • Ersättare äldrenämnden.

emma.johannesson@karlskrona.se

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande arbetsmarknaden. TN består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande, två ordinarie ledamot och tre ersättare.

Emina Cejvan

 • 2:e Vice Ordförande Arbetsmarknadsnämnden

Emina.Cejvan@karlskrona.se
0739983371

Julia Melander

 • Ledamot Arbetsmarknadsnämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ledamot Moderbolag AB Karlskrona

julia.melander@karlskrona.se
0708-812134

Gustav Nilsson

 • Ledamot Arbetsmarknadsnämnden

Gustav.Nilsson@karlskrona.se
076-8686131

Narina Grigoriyants

 • Ersättare Arbetsmarknadsnämnden

narina.grigoriyants@karlskrona.se
0739097725

Johan Åkesson

 • Ersättare Arbetsmarknadsnämnden

Peter Jörgensen

 • Ersättare Arbetsmarknadsnämnden

0708- 666 555

Drift- och servicenämnden

Drift- och Servicenämnden är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande drift- och servicefrågor. Nämndens ansvarområden är bland annat att säkerställa och skapa väl fungerande teknisk försörjning och attraktiv offentlig miljö för kommunens invånare, näringsliv och besökare. TN består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande, två ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Morgan Kullberg

 • 2:e vice ordförande Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ordförande i Jämjö Moderatförening

morgan.kullberg@karlskrona.se
0709-541151

Thomas Zeidler

 • Ledamot Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

thomas.zeidler@karlskrona.se
0709-614365

Charlotte Hauffman

 • Ersättare Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Socialnämnden

charlotte.hauffman@karlskrona.se
0733-576550

Gustaf Nilsson

 • Ersättare Drift- och servicenämnden

gustaf.nilsson@karlskrona.se
0709-501 026

Birgitta Gamelius

 • Ersättare Drift- och servicenämnden
 • Ledamot Valnämnden

birgitta.gamelius@karlskrona.se
0708-381181

Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden är Karlskrona kommun beslutande organ i frågor berörande funktionshinder/funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden är bland annat Karlskrona kommuns omsorg, service, hälso- och sjukvård till komunens invånare som har funktionsnedsättning i alla åldrar. Funktionsstödsnämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande en ordinarie ledamot och tre ersättare.

Anders Ovander

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • 1:e vice ordförande Valnämnden

anders.ovander@karlskrona.se
0708-887113

Agneta Fraser

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • Ersättare Socialnämnden
 • Ordförande Karlskrona Moderaterna

Agneta.Fraser@karlskrona.se
073-3780345

Ulf Danielsson

 • Ersättare Funktionsstödsnämnden

u.danielsson@home.se

Bengt Åberg

 • Ersättare Funktionsstödsnämnden

Bengt.Aberg@karlskrona.se
0705-156 186

Gerd Sjögren

 • Ersättare Funktionsstödsnämnden

gerd.sjogren@gmail.com
0455-47702

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Nämnden har ett särskilt ansvar för frågor kring barn- och ungdomars fritid. Nämnden svarar för folkbiblioteken, kulturskolan samt för att arrangera kulturprogram som komplement till övrig kulturell verksamhet i kommunen.

Sophia Ahlin

 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
 • Vice ordförande i Personaldelegationen
 • Vice ordförande i Lokala BRÅ
 • Vice ordförande i Folkhälsorådet

sophia.ahlin@karlskrona.se
0709-842433
Blogg

Torsten Palmgren

 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden
 • Ersättare Överförmyndarnämnden

Torsten.palmgren@karlskrona.se
0708-440490

Annika Hansson

 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden

Annika.Hansson2@karlskrona.se
070-726 87 53

Thomas Zeidler

 • Ledamot Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

thomas.zeidler@karlskrona.se
0709-614365

Anders Chronvall

 • Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Anders.Chronvall@karlskrona.se
070- 245 13 41

Matthias Ravelli

 • 3:e ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Kunskapsnämnden

Kunskapsnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Emma Swahn-Nilsson

 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • 2:e vice ordförande Kunskapsnämnden

emma.swahnNilsson@karlskrona.se
0708198890

Bengt Fröberg

 • Vice ordförande Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Bleking
 • Ledamot Kunskapsnämnden

bengt.froberg@karlskrona.se
070-2494165

Philip Årmann

 • Ordinarie ledamot Kunskapsnämnden

Philip.Armann@karlskrona.se
0709-614027

Eva Ottosson

 • Ersättare Kunskapsnämnden

eva.1.ottosson@karlskrona.se
0708-482608

Ola Palmgren

 • Ersättare Kunskapsnämnden

ola.palmgren@spray.se
0709-304972

Jessica Bergqvist

Ersättare kunskapsnämnden

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbygnadsnämnden (MSN) är Karlskrona kommuns belsutande organ i ärenden beträffande miljö- och samhällsplaneringsfrågor. Nämnden ansvarsområde är bland annat att säkerställa och skapa goda miljöer i kommunen – för boende, fritid, näringsliv och trafik. MSN består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersätatre. Moderaterna har en andre vice ordöfrande. två ordinarie ledamöter och två ersättare. Carl-Göran Svensson är gruppledare för Moderaterna i nämnden.

Carl-Göran Svensson

 • Kretsordförande
 • 2:e vice ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ordförande i Ramdala Moderatförening

Carl-Goran.Svensson@karlskrona.se
0708-441900

Velia Ekström

 • Ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Vice ordförande Överförmyndarnämnden

velia.ekstrom@karlskrona.se
0708-33 54 00

Thomas Nilsson

 • Ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

thomas.nilsson@karlskrona.se
0708-555580

Patrik Skoog

 • Ersättare miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Patrik.skoog@carecompetence.se
0734266849

Anders Chronvall

 • Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Anders.Chronvall@karlskrona.se
070- 245 13 41

Jonna Lindbergh

 • Ersättare miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

jonna.lindbergh@gmail.com
070-7781977

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden (ÖFN) är det enda organet som är obligatorisk i Svergies samtliga kommuner. Nämndens ansvarsområde är att säkerställa att regler och lagar efterföljs enligt Föräldrarbalken. ÖFN består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. Moderaterna en vice ordförande och en ersättare.

Velia Ekström

 • Ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Vice ordförande Överförmyndarnämnden

velia.ekstrom@karlskrona.se
0708-33 54 00

Torsten Palmgren

 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden
 • Ersättare Överförmyndarnämnden

Torsten.palmgren@karlskrona.se
0708-440490

Räddningstjänsten

Bengt Fröberg

 • Vice ordförande Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Bleking
 • Ledamot Kunskapsnämnden

bengt.froberg@karlskrona.se
070-2494165

Torsten Palmgren

 • Ledamot Kultur- och fritidsnämnden
 • Ersättare Överförmyndarnämnden

Torsten.palmgren@karlskrona.se
0708-440490

Socialnämnden

Socialnämnden (SN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande sociala frågor. Nämnden verkar för social och ekonomisk trygghet för alla kommuninvånare. SN består av 13 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Moderaterna har andre vice ordförande, två ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Caroline Boltenberg

 • 2:e vice ordförande Socialnämnden

0708-998815.

Katarina Nordin

 • Ledamot Socialnämnden

katarina.nordin@karlskrona.se
0760-399006

Anders Jonasson

 • Ledamot Socialnämnden

Anders.Jonasson@karlskrona.se
0708-108469

Anders Mikler

 • Ersättare Socialnämnden

anders@mikler.se
0708-615800

Charlotte Hauffman

 • Ersättare Drift- och servicenämnden
 • Ersättare Socialnämnden

charlotte.hauffman@karlskrona.se
0733-576550

Agneta Fraser

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • Ersättare Socialnämnden
 • Ordförande Karlskrona Moderaterna

Agneta.Fraser@karlskrona.se
073-3780345

Valnämnden

Äldrenämnden (ÄN) är Karlskrona kommuns beslutande organ i ärenden beträffande omsorg för äldre i kommunen. Nämnden ansvarsområden är bland annat att ge stöd till att äldre skall kunna leva i den egna bostaden, få vård och omsorg i särskilda boenden om behov föreligger. Äldrenämnden består av 15 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Moderaterna har en andre vice ordförande, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Anders Ovander

 • Ledamot Funktionsstödsnämnden
 • 1:e vice ordförande Valnämnden

anders.ovander@karlskrona.se
0708-887113

Birgitta Gamelius

 • Ersättare Drift- och servicenämnden
 • Ledamot Valnämnden

birgitta.gamelius@karlskrona.se
0708-381181

Mats Mårtensson

 • Ersättare Valnämnden

mats.1.martensson@karlskrona.se
070-5706115