Nämndemän

En nämndemans uppgift är att tillämpa rättsregler tillsammans med en domare i rättsfall och skipa rättsvisa. Nämndemännen är därmed delaktiga i den dömande verksamheten. Nämndemännen har en betydande roll för att bidra till att avgöranden är i linje med samhällets allmänna värderingar.

Britt-Marie Ammer-Forss

  • Nämndeman

Anders Jonasson

  • Ledamot Socialnämnden

Anders.Jonasson@karlskrona.se
0708-108469

Peter Glimvall

  • Ersättare Karlskronahem AB

peter.glimvall.gmail.com
0708-915340

Anna Stridsjö

  • Ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

anna.stridsjo@karlskrona.se
0768-821111

Eva Ottosson

  • Ersättare Kunskapsnämnden

eva.1.ottosson@karlskrona.se
0708-482608