Nämndemän

En nämndemans uppgift är att tillämpa rättsregler tillsammans med en domare i rättsfall och skipa rättsvisa. Nämndemännen är därmed delaktiga i den dömande verksamheten. Nämndemännen har en betydande roll för att bidra till att avgöranden är i linje med samhällets allmänna värderingar.

Britt-Marie Ammer-Forss

 • Nämndeman

Anders Jonasson

 • Ordförande Socialnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

Anders.Jonasson@karlskrona.se
0708-108469

Peter Glimvall

 • Borgmästare
 • Ordförande Kommunfullmäktige
 • Ersättare Karlskronahem AB

peter.glimvall@karlskrona.se
0766-20 92 80

Anna Stridsjö Claesson

 • Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

anna.stridsjo@karlskrona.se
0768-821111

Johan Åkesson

 • Ledamot Arbetsmarknadsnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige

Johan.Akesson@karlskrona.se
0709-66 97 71

Camilla Hansson

 • Ledamot Äldrenämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Norra Karlskrona Moderatförening

camilla.hansson@skola.karlskrona.se
0733-422077