Nämndemän

En nämndemans uppgift är att tillämpa rättsregler tillsammans med en domare i rättsfall och skipa rättsvisa. Nämndemännen är därmed delaktiga i den dömande verksamheten. Nämndemännen har en betydande roll för att bidra till att avgöranden är i linje med samhällets allmänna värderingar.

Britt-Marie Ammer-Forss

  • Nämndeman

Anders Jonasson

  • Ordförande Socialnämnden
  • Ersättare Kommunfullmäktige

Anders.Jonasson@karlskrona.se
0708-108469

Peter Glimvall

  • Borgmästare
  • Ordförande Kommunfullmäktige
  • Ersättare Karlskronahem AB

peter.glimvall@karlskrona.se
0766-20 92 80

Anna Stridsjö Claesson

  • Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

anna.stridsjo@karlskrona.se
0768-821111

Eva Ottosson

  • Ersättare Kunskapsnämnden

eva.1.ottosson@karlskrona.se
0708-482608