Morgan Kullberg rapporterar…

Morgan Kullberg, ordförande i drift- och servicenämnden rapporterar från sammanträdet den 21 mars. NY PLAN SKA UTVECKLA HAMNARNA Karlskrona är i slutskedet av att antaga en ny plan för våra skärgårdshamnar. Karlskrona som är en skärgårdskommun har många hamnar och det är viktigt att dessa utvecklas efter bästa förmåga. Avsikten är att behålla rådighet över […]

Sophia Ahlin rapporterar…

Sophia Ahlin, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, rapporterar från dagens sammanträde! VI FATTADE BLAND ANNAT BESLUT OM: Projekterings- och investeringstillstånd för en ny utomhusscen i Wämöparken, nya lokaler för Kulturskolan och en medfinansiering för en OCR-bana i Bastasjö. Alla tre projekten har dragits i långbänk under förra mandatperioden som vi nu skyndar på för Karlskronas […]

Carl-Görans måndagsbrev!

Stort behov av nybyggnation. Det har varit en vecka med många möten för Karlskronas utveckling. På torsdagens sammanträde, med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, lyfte jag som ordförande ut ärendet om ny detaljplan för Karlskrona 4:74. Detta för att lösa de problem som finns med att använda marken på ett effektivare sätt. Det var inget enkelt beslut. […]

EMMAS VECKA!

Fredagen den 10 mars, 2023. Varje vecka är intensiv med långa dagar och ibland även kvällar. Men arbetet är givande och spännande, inte minst genom alla möten med människor som representerar olika områden och verksamheter. Från och med nu kommer jag att, med jämna mellanrum, berätta hur en vecka kan se ut för mig. Och […]

Förslag till detaljplan presenterades

Under onsdagen presenterade Karlskronaalliansen ett förslag till ny detaljplan för ombyggnad av infartsleden vid Pottholmen. ”Det kommer bli bättre för alla kommuninvånare när detta är klart. För de som bor på landsbygden och i stan”, säger Carl-Göran Svensson (M), ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Stöd Ukrainas folk!

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

FLERA NYA SATSNINGAR I torsdags tog Karlskronaalliansen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om verksamhetsplanen för 2023. Det innebär satsningar på nya bostäder och verksamhetsmark i kommunen för att möta den framtida tillväxten. • Vi kommer att förstärka samhällsbyggnadsprocessen med att testa parallella processer från idé till färdig byggnad, för att korta ned handläggningstiderna. Vi ska […]

Rapport från gruppmötet!

RAPPORT FRÅN SENASTE GRUPPMÖTET: Karlskronaalliansens miljö- och samhällsbyggnadsgrupp har nu tagit beslut om nämndens verksamhetsplan för 2023. Det innebär satsningar nya bostäder och verksamhetsmark i kommunen för att möta den framtida tillväxten. Vi kommer också att förstärka samhällsbyggnadsprocessen med att testa parallella processer från idé till färdig byggnad. Det gör vi för att korta ned […]