Nu får vi ordning på äldreomsorge

Äldreomsorgen ska vara trygg, tillgänglig och hålla en hög kvalitet. Våra äldre på våra äldreboenden ska kunna njuta av god mat och ett glas vin om de så önskar. Ett äldreboende ska vara stimulerande och inspirerande och erbjuda en social och givande miljö. Det ska helt enkelt kännas som hemma att åldras på ett äldreboende […]

VÄRDEFULLT FOSFOR I KOMMUNENS AVLOPPSSLAM

I samband med reningen av kommunens avloppsslam bildas en restprodukt av fosfor. Fosfor är en viktig resurs för lantbruket och därför bör vi ta till vara på det som vi har i vårt avloppsslam. IKarlskrona produceras det cirka 10 000 ton slam om året. Om vi lyckas utvinna fosfor från slammet skulle det innebära stora […]

Emma Swahn-Nilssons viktigaste fråga.

Våra skolor ska tillhöra landets bästa Skolfrågorna är viktiga för oss moderater och vi vill att Karlskronas skolor ska ligga i topp i landet. Politiken behöver ge rektorerna verktyg för att lärare och pedagoger ska kunna ägna tid åt undervisning. De behöver mandat för att hålla ordning och reda i klassrummen. Vi behöver se till […]

Jan Lennartssons viktigaste fråga.

Karlskrona behöver locka sig till fler besökare med spännande arrangemang. Karlskrona är fantastiskt med världsarv och vacker miljö. Det gör att vi har alla möjligheter att utvecklas som en mötesplats för upplevelser, konserter och affärsbesök. Men det kräver en aktiv satsning på staden som destination. Kommunen behöver tillsammans med näringslivet sjösätta ett destinationsbolag. Vi behöver […]

Gustav Nilssons viktigaste fråga.

Arbete istället för bidrag Bidragsberoendet måste minska och fler behöver arbeta och betala skatt så att välfärden stärks. Kompetensbristen är ett av de största tillväxthindren för många företag. Samtidigt finns ett växande utanförskap och en brist på kompetens inom många områden. Därför måste vi se till att det blir fler lärlingsplatser. Då får lärlingar komma […]

Sigrid Johanssons viktigaste fråga.

Viktigt med det egna valet Vi M-politiker i äldrenämnden vill att äldreomsorg och äldrevård inom Karlskrona kommun skall hålla hög standard med engagerad personal som har adekvat utbildning. Den som erhåller omsorgen skall själv kunna välja vårdgivare (privat eller kommunal) och omsorgen skall baseras på vårdtagarens delaktighet. Vi vill prioritera personalkontinuiteten och införa krav på […]

Gör Karlskrona stortorg attraktivt med paviljonger

Kung Karl XI står inte längre lika ensam på vårt mäktiga stortorg i Karlskrona. När gräsplätten med blommor byttes ut mot granit och stensättning fanns det tveksamma röster. Men med facit i hand så blev resultatet lyckat. Kungens platå har blivit en plats där människor träffas, stannar till och slår sig ner på trappstegen. Om […]

Carl-Görans viktigaste fråga.

Hela kommunen ska utvecklas och leva Jag brinner för välplanerad samhällsbyggnad och innovativ stadsutveckling. Vi kan skapa ett Karlskrona med stor attraktionskraft genom att satsa på såväl centrum som skärgården och landsbygden. Jag vill fortsätta att utveckla besöksnäringen i samarbete med de som bor och verkar i skär­gården. På så vis kan vi öka tillgängligheten […]