SATSNINGAR SOM STÄRKER TRYGGHETEN I BLEKINGE Nu tar vi initiativ till en historisk och efterlängtad satsning på rättsväsendet. Redan 2023 blir det följande anslagshöjningar: 938 mkr till Polisen 166 mkr till Säpo 168 mkr till Åklagarmyndigheten 49 mkr till Ekobrottsmyndigheten 36 mkr till Sveriges domstolar 3,5 mkr till Kriminalvården 48 mkr till Brå 7 mkr […]

Bygg ut Säbyvallen i Ramdala

DAGS ATT RENOVERA OCH BYGGA UT SÄBYVALLEN – HEMMAARENAN FÖR RAMDALA IF! Det är nu över sex är sedan den styrande minoriteten gav löfte om utbyggnad av omklädningsrummen och klubbstugan. Men gång på gång dras viktiga investeringar i långbänk. Med moderat ledning efter valet kommer vi att säkerställa att renoveringen blir genomförd. Det är vi […]

Välkommen till debatt mellan M och S

”Beslutet påverkar Karlskronas utveckling”

Carl-Göran Svensson, 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar: På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens första sammanträde efter sommaruppehållet, behandlades ett överklagande efter Länsstyrelsens beslut om att införa ett strandskydd på 300 meter i Karlskrona kommun. Om inte regeringen upphäver detta beslutet, finns det en stor risk för att Karlskrona inte kan utvecklas som en skärgårdskommun. […]

Nu får vi ordning på äldreomsorge

Äldreomsorgen ska vara trygg, tillgänglig och hålla en hög kvalitet. Våra äldre på våra äldreboenden ska kunna njuta av god mat och ett glas vin om de så önskar. Ett äldreboende ska vara stimulerande och inspirerande och erbjuda en social och givande miljö. Det ska helt enkelt kännas som hemma att åldras på ett äldreboende […]

VÄRDEFULLT FOSFOR I KOMMUNENS AVLOPPSSLAM

I samband med reningen av kommunens avloppsslam bildas en restprodukt av fosfor. Fosfor är en viktig resurs för lantbruket och därför bör vi ta till vara på det som vi har i vårt avloppsslam. IKarlskrona produceras det cirka 10 000 ton slam om året. Om vi lyckas utvinna fosfor från slammet skulle det innebära stora […]

Emma Swahn-Nilssons viktigaste fråga.

Våra skolor ska tillhöra landets bästa Skolfrågorna är viktiga för oss moderater och vi vill att Karlskronas skolor ska ligga i topp i landet. Politiken behöver ge rektorerna verktyg för att lärare och pedagoger ska kunna ägna tid åt undervisning. De behöver mandat för att hålla ordning och reda i klassrummen. Vi behöver se till […]

Jan Lennartssons viktigaste fråga.

Karlskrona behöver locka sig till fler besökare med spännande arrangemang. Karlskrona är fantastiskt med världsarv och vacker miljö. Det gör att vi har alla möjligheter att utvecklas som en mötesplats för upplevelser, konserter och affärsbesök. Men det kräver en aktiv satsning på staden som destination. Kommunen behöver tillsammans med näringslivet sjösätta ett destinationsbolag. Vi behöver […]