Hög tid att reformera strandskyddet

Det svenska strandskyddet är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att […]

Varför får inbrotten fortsätta

Moderaterna skriver i ett pressmeddelande att de kräver att den politiska ledningen hanterar den otrygga situationen gällande […]

Stort tack för förtroendet!

I måndags hade vi nomineringsstämma och fastställde listorna till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Stort tack för förtroendet att få […]