Nyheter

Carl-Görans måndagsbrev

februari 22, 2021

Måndagsbrev den 22 februari, 2021.   VA på landsbygden Många av kommunens fastighetsägare på landsbygden har inte kommunalt vatten och avlopp (VA). Det är egentligen inte konstigt att det är så, eftersom det skulle bli alldeles för dyrt att dra ledningar till samtliga fastigheter. Dessutom måste man ställa sig frågan om det är optimalt ekonomiskt och miljömässigt. På senare år har det gjorts stora framsteg i tekniken med utveckling av…
Måndagsbrev den 22 februari, 2021.   VA på landsbygden Många av kommunens fastighetsägare på landsbygden har inte kommunalt vatten och avlopp (VA). Det är egentligen inte konstigt att det är…

Senaste nytt från Camilla

februari 19, 2021

Karlskrona den 19 februari, 2021.   De senaste två veckorna har jag haft utvecklingssamtal med våra ledamöter i den moderata fullmäktigegruppen. Det är något som jag som gruppledare har en gång per mandatperiod och nu var det dags. Det var riktigt roligt att prata med var och en och få höra om deras mål och tankar med vårt politiska arbete framöver. Det pågår ett omfattande arbete med den nya översiktsplanen,…
Karlskrona den 19 februari, 2021.   De senaste två veckorna har jag haft utvecklingssamtal med våra ledamöter i den moderata fullmäktigegruppen. Det är något som jag som gruppledare har en…

Carl-Görans Måndagsbrev

februari 8, 2021

Måndagsbrev den 8 februari, 2021. Inget svar från kommunalrådet På det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige ställde jag en fråga till kommunalrådet Börje Dovstad (L). Jag ville veta varför han inte har tagit upp frågan om investeringsmedel till en konstisbana. Det var en enhällig kultur- och fritidsnämnd som beslutade att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Herr Dovstad är ansvarigt kommunalråd för denna nämnd. Till min förvåning ville inte herr Dovstad svara på…
Måndagsbrev den 8 februari, 2021. Inget svar från kommunalrådet På det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige ställde jag en fråga till kommunalrådet Börje Dovstad (L). Jag ville veta varför han inte…

Senaste nytt från Camilla

februari 5, 2021

Karlskrona den 5 februari, 2021. Det är riktigt roligt att Moderaterna nu ökar i hela landet. Det visar Novus mätningar för tredje gången i rad och siffrorna visar att vi nationellt ligger på 23,1 procent. Det gör oss just nu till landets näst största parti. Nu ska vi fortsätta att växa här i Karlskrona också och det märks att vår lokala politik gör skillnad i flera frågor. Därför är det…
Karlskrona den 5 februari, 2021. Det är riktigt roligt att Moderaterna nu ökar i hela landet. Det visar Novus mätningar för tredje gången i rad och siffrorna visar att vi…

Sophia Ahlin informerar

januari 26, 2021

Den 26 januari, 2021.   Sophia Ahlin, 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden informerar:   I dagarna har det i media uppdagats att de medel som Kultur- och fritidsförvaltningen delat ut för projekt mot segregation kan ha använts felaktigt. För oss moderater är det viktigt att granska och följa upp de skattemedel som kommunen delar ut och vi har varit tydliga hela vägen att samtliga projektmedel ska redovisas. Det underlag…
Den 26 januari, 2021.   Sophia Ahlin, 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden informerar:   I dagarna har det i media uppdagats att de medel som Kultur- och fritidsförvaltningen…

Carl-Görans måndagsbrev

januari 25, 2021

Den 25 januari, 2021 Studentbåten Till min förvåning har jag fått vetskap om att avtalet mellan Karlskrona kommun och ägaren till studentbåten inte sades upp i tid. När vi tog beslut om detta i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, fick vi bekräftat att avtalet var uppsagt. Det som skett är att arrendeavtalet var på fem år och måste sägas upp ett år innan det gick ut. Så har inte skett från kommunens…
Den 25 januari, 2021 Studentbåten Till min förvåning har jag fått vetskap om att avtalet mellan Karlskrona kommun och ägaren till studentbåten inte sades upp i tid. När vi tog…

Senaste nytt från Camilla

januari 22, 2021

Karlskrona den 22 januari, 2021. Vi har nu gått in i ett nytt år och förhoppningsvis kommer det att bli bättre än 2020. Pandemins läge är fortfarande allvarligt och sjukvården här i Blekinge är hårt ansträngd. Det här gör förstås att vårt lokala näringsliv i Karlskrona har tuffa tider och därför jobbar vi inom politiken med att ta fram ett nytt stödpaket. Det vi väntar på nu är nya nationella…
Karlskrona den 22 januari, 2021. Vi har nu gått in i ett nytt år och förhoppningsvis kommer det att bli bättre än 2020. Pandemins läge är fortfarande allvarligt och sjukvården…

Carl-Görans måndagsbrev

januari 11, 2021

Den 11 januari, 2021. Nu lämnar vi ett dåligt år bakom oss, med allt av Covid 19 har inneburit. Vi har alla haft ett annorlunda jul- och nyårsfirande och vi har sett hur smittspridningen har ökat den senaste tiden. Därför måste vi nu förhålla oss till de regler som finns. Jag tror tyvärr att smittan kommer att pågå några månader till. För många är det säkert påfrestande att leva helt…
Den 11 januari, 2021. Nu lämnar vi ett dåligt år bakom oss, med allt av Covid 19 har inneburit. Vi har alla haft ett annorlunda jul- och nyårsfirande och vi…