Skarpa förslag för en trygg skola med fokus på kunskap

Det är i skolan som grunden för framtiden läggs, drömmar skapas och kunskapsresan börjar. Alla elever måste få möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential, oavsett förutsättningar och bakgrund. Det kräver en trygg skolmiljö med arbetsro.

Företagsbesök

För oss moderater är företagande en förutsättning för en välfungerande välfärd och därför en av våra viktigaste […]