2 mars, 2017

Nyhetsbrev från Carl-Göran Svensson

carl göran 1Majoriteten i kommunen har nu lagt förslag på höjda miljötaxor som har behandlats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget är nu på väg upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi moderater lägger ett förslag som innebär färre tillsynstimmar per objekt/företag. Detta gör vi med motiveringen att det måste ske rationaliseringar i den kommunala byråkratin. Precis som många företag får göra idag. Ett sätt att förenkla hanteringen kan vara att företagaren skickar in sina uppgifter via t.ex. Bankid. Detta system använder sig till exempel skatteverket av och vad jag vet fungerar det kanonbra. Det blir ett enkelt sätt för företagen att rapportera och handläggaren på kommunen får alla handlingar vid ett och samma tillfälle.

Vi anser vidare att kommunen ska införa en verksamhetsanpassad taxa. Vad jag kan förstå av tjänstemännen är detta ett litet större projekt för en kommun. Men det är nödvändigt för att anpassa verksamheten till dagens förutsättningar.

Vårt förslag innebär en timtaxa på 850 kr, samt att nuvarande antal tillsynstimmar per objekt/företag sänks med 25 procent. Har man idag 10 timmar blir det 7,5 timmar 2017 enligt vårt förslag om kommunfullmäktige bifaller det. I samband med dagens sammanträde i kommunstyrelsen inbjöd Patrik Hansson och Magnus Larsson till överläggningar angående vårt förslag till taxor.

Karlskrona kommun har under 2015 halkat ned på rankinglistan för svenskt näringsliv. Av den kan jag konstatera att höga taxor är en anledning bland många till det försämrade resultatet.

Plan för ett starkare Sverige

Vi är nu inne i vår höstkampanj ”Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige.” Den utgår från Sveriges styrkor och som tar vara på våra möjligheter. En plan för att alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, ska kunna växa och komma till din rätt. Men där vi också ställer krav på varandra att bidra efter bästa förmåga, att göra rätt för oss och bygga samhället starkt tillsammans.

Nedan är en sammanställning av fem politikerområden som vi prioriterar. Du kan läsa med utförligt på vår hemsida www.moderat.se

 1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
 • Svensk ekonomi måste komma tillbaka till överskott.
 • Inför ett bidragstak i försörjningsstödet och etableringsersättningen.
 • Inför kvalificeringskrav till bidrag och sociala förmåner via

jobb eller permanent uppehållstillstånd.

 1. Nolltolerans mot dåliga skolor
 • En timme mer undervisningstid per dag och mer matte

på högstadiet.

 • Höjda lärarlöner.
 • Fler förstelärare i utanförskapsområden.
 1. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
 • Lättare att komma in på arbetsmarknaden med

förstajobbet-anställning.

 • Kräv ansträngningar för att lära sig svenska för att få

permanent uppehållstillstånd.

 • Inför utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar

grundskoleutbildning.

4. Tillväxt i hela Sverige

 • Fler jobb med enklare regler och dubbelt RUT-avdrag.
 • Fler bostäder med enklare byggregler och mer byggbar mark.
 • Bättre underhåll på järnvägen för att tågen ska gå i tid.

Trygghet att lita på

 • Sverige behöver minst 2 000 nya poliser.
 • Skärp straffen för attacker mot blåljuspersonal.
 • Ta krafttag mot sexuella ofredanden.

Älgjakt

Denna vecka inleds älgjakten i södra Sverige, tyvärr är det för många möten för att hinna med tre dagars jakt i år. Min förhoppning är att kunna jaga minst en och en halv dag.

Carl-Göran Svensson
vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona