6 april, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

Samarbete mellan kommunerna.

I Sydöstran (tisdagen den 6 april) uttalade sig förre landstingsrådet Kalle Sandström (S) om synpunkter på kommunstorleken och regionernas storlek. Han anser att det bör ske en sammanslagning för att utjämna både service och skatteunderlag. Den senaste kommunsammanslagen gjordes i början av 1970-talet. Det som har skett senare, under 1990-talet, är att en del kommuner istället har delat på sig.

I dag finns det många medborgare som anser att det inte har satsats på deras lilla by eller samhälle. De upplever att avståndet till de styrande är alldeles för långt, vilket en del kommuner har löst med kommundelsråd.

Jag anser, att i de kommuner som har gjort så, har närheten till service inte blivit bättre. Och när det gäller kommunala medel till kommundelsråden, har de alltid fått avslag om det har saknats pengar.

Min uppfattning är att det i stället bör vara samverkan mellan kommunerna för att lösa en del av de ekonomiska problemen. Exempel på sådan samverkan är till exempel Östra Blekinge Räddningstjänst. Nyligen startades där ett nytt samarbete mellan Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. En likadan samverkan har inletts mellan kommunerna när det gäller överförmyndarverksamheten.

Det kanske till och med skulle kunna vara så att kommunerna hjälper varandra med specialkompetens inom andra specialistområden. På samma sätt måste det ske inom Region Blekinge med till exempel Öresundstågen och diverse områden inom sjukvården.

Det som behövs i Blekinge är att fler människor flyttar till våra kommuner. Med gemensamma krafter behöver vi få fler företag till vår region och på så sätt öka skatteunderlaget. Sedan måste vi också ställa oss frågan; gör vi rätt saker i kommunerna och regionen? Det finns säkert besparingar att göra i den gemensamma organisationen och därmed kan pengarna användas på bättre sätt.

Strandskyddsbestämmelser.

Den här veckan ska vi, vid vårt sammanträde med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ta ställning till ett yrkande angående ändrade regler för strandskydd. Av det underlag vi har fått så anser jag att det måste förändras. Som det är skrivet nu, blir det ytterligare restriktioner för den enskilde. Avsikten var att minska på byråkratin kring strandskyddet och då kan vi som kommun inte föreslå ytterligare inskränkningar. Det här är något som jag återkommer till vid ett senare tillfälle.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.