Category: Okategoriserade

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

BRYGGOR VID VATTENDRAG Karlskrona är en skärgårdskommun med många enskilda bryggor runt flera vattendrag. Många av bryggorna är till åren komna och behöver kanske renoveras och i vissa fall kanske muddringar behöver göras för att återställa bryggornas funktion. Om en bryggägare ska muddra krävs det ett tillstånd för vattenverksamhet. Detta tillstånd söker man hos länsstyrelsen, […]

Gå till artikel

Vi kräver långsiktiga åtgärder

VI KRÄVER LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR! Skeppsbrons kajkanter och dess konstruktioner är i dåligt skick. Säkerheten för dem som vistas på kajkanterna kommer att vara bristfällig inom kort och därför behöver en restaurering göras. Detta är en viktig fråga och säkerheten för människor måste ha högsta prioritering. Vi anser att åtgärderna ska vara långsiktiga och hålla för […]

Gå till artikel

SKOLORNA I KARLSKRONA BEHÖVER 25 MILJONER KRONOR EXTRA!

I DAG HAR MODERATERNA TILLSAMMANS MED KRISTDEMOKRATERNA LAGT ETT NÄMNDINITIATIV I KUNSKAPSNÄMNDEN! SKOLORNA I KARLSKRONA BEHÖVER 25 MILJONER KRONOR EXTRA FÖR ATT NÅ UPP TILL RIKSSNITTTET! VÅRT PRESSMEDDELANDE: Skolorna i Karlskrona behöver mer pengar för att nå upp till rikssnittets kvalitet. Nu har Moderaternas Emma Swahn Nilsson begärt ett extra sammanträde med kunskapsnämnden. Det är […]

Gå till artikel