Kategori: Okategoriserade

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

Nya hastighetsregler På förra veckans kommunfullmäktige fick jag igenom min motion om att ta fram ett policydokument för att fastställa hastighetsregler vid förskolor och skolor. Högsta hastigheten ska vara 30 kilometer per timme och det blir drift- och serviceförvaltningen som får i uppdrag att fram dokumentet. Trots att den tidigare majoriteten i kommunen ansåg att […]

Läs hela artikeln

MODERATER AVTACKADES! Under måndagen avtackades Thomas Nilsson, Birgitta Gamelius och Anders Ovander som nu har lämnat sina uppdrag som ledamöter i kommunfullmäktige. Camilla Brunsberg (tvåa från vänster på bilden) avtackades efter flera år som gruppledare för Moderaterna i Karlskrona

Läs hela artikeln

Kära moderatmedlem! Vi närmar oss jul och nyår och vill därför passa på att tacka dig som är medlem för det här året. Ett stort tack också till alla våra förtroendevalda och deras politiska arbete i respektive nämnder och bolag. Ett speciellt tack till alla valarbetare som gjorde en fantastisk insats så vi kunde vinna […]

Läs hela artikeln

SATSNINGAR SOM STÄRKER TRYGGHETEN I BLEKINGE Nu tar vi initiativ till en historisk och efterlängtad satsning på rättsväsendet. Redan 2023 blir det följande anslagshöjningar: 938 mkr till Polisen 166 mkr till Säpo 168 mkr till Åklagarmyndigheten 49 mkr till Ekobrottsmyndigheten 36 mkr till Sveriges domstolar 3,5 mkr till Kriminalvården 48 mkr till Brå 7 mkr […]

Läs hela artikeln

”Beslutet påverkar Karlskronas utveckling”

Carl-Göran Svensson, 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar: På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens första sammanträde efter sommaruppehållet, behandlades ett överklagande efter Länsstyrelsens beslut om att införa ett strandskydd på 300 meter i Karlskrona kommun. Om inte regeringen upphäver detta beslutet, finns det en stor risk för att Karlskrona inte kan utvecklas som en skärgårdskommun. […]

Läs hela artikeln