Kategori: Okategoriserade

”Beslutet påverkar Karlskronas utveckling”

Carl-Göran Svensson, 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar: På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens första sammanträde efter sommaruppehållet, behandlades ett överklagande efter Länsstyrelsens beslut om att införa ett strandskydd på 300 meter i Karlskrona kommun. Om inte regeringen upphäver detta beslutet, finns det en stor risk för att Karlskrona inte kan utvecklas som en skärgårdskommun. […]

Gå till artikel

Emma Swahn-Nilssons viktigaste fråga.

Våra skolor ska tillhöra landets bästa Skolfrågorna är viktiga för oss moderater och vi vill att Karlskronas skolor ska ligga i topp i landet. Politiken behöver ge rektorerna verktyg för att lärare och pedagoger ska kunna ägna tid åt undervisning. De behöver mandat för att hålla ordning och reda i klassrummen. Vi behöver se till […]

Gå till artikel

Jan Lennartssons viktigaste fråga.

Karlskrona behöver locka sig till fler besökare med spännande arrangemang. Karlskrona är fantastiskt med världsarv och vacker miljö. Det gör att vi har alla möjligheter att utvecklas som en mötesplats för upplevelser, konserter och affärsbesök. Men det kräver en aktiv satsning på staden som destination. Kommunen behöver tillsammans med näringslivet sjösätta ett destinationsbolag. Vi behöver […]

Gå till artikel

Gustav Nilssons viktigaste fråga.

Arbete istället för bidrag Bidragsberoendet måste minska och fler behöver arbeta och betala skatt så att välfärden stärks. Kompetensbristen är ett av de största tillväxthindren för många företag. Samtidigt finns ett växande utanförskap och en brist på kompetens inom många områden. Därför måste vi se till att det blir fler lärlingsplatser. Då får lärlingar komma […]

Gå till artikel

Sigrid Johanssons viktigaste fråga.

Viktigt med det egna valet Vi M-politiker i äldrenämnden vill att äldreomsorg och äldrevård inom Karlskrona kommun skall hålla hög standard med engagerad personal som har adekvat utbildning. Den som erhåller omsorgen skall själv kunna välja vårdgivare (privat eller kommunal) och omsorgen skall baseras på vårdtagarens delaktighet. Vi vill prioritera personalkontinuiteten och införa krav på […]

Gå till artikel