11 april, 2019

DEN NYA SVENSKA MODELLEN – FÖR ETT SVERIGE SOM FUNGERAR

DEN NYA SVENSKA MODELLEN – FÖR ETT SVERIGE SOM FUNGERAR
Vi måste tillsammans få ordning på Sverige igen. Det handlar om tryggheten och integrationen. Jobben och företagen. Klimatet och miljön. Ett Sverige med framtidstro – i hela landet. Ett Sverige som håller ihop.

Ⓜ️ Tryggheten.
Det handlar om behovet av att förstärka polisen och försvaret, att ta krafttag mot gängbrottslighet och bättre verktyg för att lagföra terrorister samt en tillgänglig sjukvård och en skola som gör klassresor möjliga.

Ⓜ️ Klimat- och miljöpolitiken.
I den nya svenska modellen driver vi en klimatpolitik som tar tag i de stora problemen genom att ta tillvara på teknikens möjligheter, se till att varje krona gör största möjliga nytta för klimatet och genom att satsa på kärnkraft.

Ⓜ️ Jobben och företagen.
I den nya svenska modellen ska företagare uppskattas mer än de beskattas. Skatterna för vanligt folk ska sänkas, den största bidragsreformen på 40 år ska genomföras och vi ska kraftsamla kring digitalisering.

Ⓜ️ Integrationen.
Integrationen är vår tids ödesfråga. För att lösa integrationsproblemen måste arbetslinjen och svenska språket gälla alla.

Ⓜ️ Sverige måste hålla ihop.
Sammanhållningen mellan stad och land måste stärkas, äganderätten försvaras och infrastrukturen ska fungera. Jämställdheten mellan kvinnor och män måste förbättras och åldersdiskrimineringen upphöra.