2 mars, 2017

Ett jämställt Karlskrona med samma rättigheter för kvinnor och män

Moderaterna i Karlskrona har genom gruppledaren Camilla Brunsberg lämnat in en motion ang. vikten av att stå upp för ett jämställt och demokratiskt Karlskrona.

Motionen går ut på att Moderaterna vill att Karlskrona kommun tar ett beslut om att inte inrätta separata badtider eller separata klassrum för Svenska för invandrare (SFI).

Vi ser en trend i Sverige att man på senare tid har börjat inrätta separata badtider i våra simhallar av religiösa anledningar. Men vi hör också att det kommit krav om att man vill läsa SFI tillsammans med enbart män. För oss moderater är det oacceptabelt, skriver Camilla Brunsberg, Oppositionsråd i Karlskrona.

Vi får aldrig börja backa från våra egna ideal och acceptera normer som förtrycker kvinnor. Vi måste våga stå upp för våra värderingar och de kvinnor som flytt från förtryck. Flytt till ett fritt Sverige där kvinnor i generationer slagits för lika rättigheter. Låt inte våra mödrar och mormödrars jobb vara ogjort, fortsätter Brunsberg.

Av den anledningen har vi stämplat in en motion för att tydliggöra att vi står upp för allas lika värde och att vi tycker att det är viktigt att Karlskrona kommun tydliggör för sina invånare att vi står upp för jämlikhet, avslutar Brunsberg

Läs hela motionen nedan

Ett jämställt och demokratiskt Karlskrona motion