3 mars, 2017

Idag inleds förhandlingarna gällande Verkö

Under flera års tid har Karlskrona kommun under vår moderata ledning arbetat med ansökan för att kunna fylla ut vikarna på Verkö. Detta är nödvändigt för att Verkö ska kunna fortsätta utvecklas som transportnod och för att jobben ska kunna växa fram och företagen utvecklas. Verkö har globala företag, och extremt goda förutsättningar för godstransport, med färja och tågtrafik mellan Sverige och Centraleuropa via Karlskrona-Gdynia. För cirka ett år sedan fick Karlskrona kommun äntligen tillståndet att fylla ut vikarna av Mark- och miljödomstolen. Tidigare var det den ovanliga spiggen som stoppade möjligheten att fylla ut vikarna, men när spiggen upptäcktes på fler ställen i Sverige öppnades nya möjligheter. Tyvärr valde bland annat länsstyrelsen att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut, så idag inleds nya förhandlingar.

Vi moderater anser självklart att vi måste stärka industriområdet på Verkö och bygga ut infrastrukturen för att ABB, Roxtec och Stena Line ska kunna fortsätta expandera och utvecklas. Detaljplanen stödjer sedan lång tid tillbaka industrimark och tidigare har samtliga partier varit överens betydelsen av Verkö. Eftersom beslutet överklagades så har Mark- och miljööverdomstolen idag inlett överprövning i Blekinges tingsrätt.

Jag vet att våra medarbetare på kommunen gör ett fantastiskt arbete och att experter och konsulter idag har gjort ett enastående jobb för att detta ska kunna bli verklighet. Jag hoppas nu att vi får ett positivt beslut från mark- och miljööverdomstolen, så att Verkö kan fortsätta utvecklas med full kraft. Just nu ligger den enorma stenhögen ute på Verkö och väntar på att åka i sjön. Och jag tycker att stenen har fått vänta länge nog.

Camilla Brunsberg, gruppledare för moderaterna