2 mars, 2017

Interpellation ang. Engelska skolan

Foto: Andreas Blomlöf
Foto: Andreas Blomlöf
Foto: Andreas Blomlöf
Foto: Andreas Blomlöf

På torsdag är det kommunfullmäktige, i en interpellation till Patrik Hansson ställer vi ett par frågor gällande en etablering av en internationell skola i kommunen.

Bakgrunden till den interpellationen är bland annat att det i Karlskrona kommun finns flera företag som är etablerade på världsmarknaden. Detta är företag som är beroende av att kunna rekrytera medarbetare även från utlandet. För moderaterna i Karlskrona är det en självklarhet att kommunen måsta ta initiativ till och jobba för att ”Engelska skolan” ska kunna etablera sig i Karlskrona.

Enligt insändare från styret och tal på näringslivsdagen av kommunalrådet framstår det som om kommunen håller på att starta en egen kommunal internationell skola.

– Det som oroar oss moderater är att den socialdemokratiskt styrda majoriteten verkar ha bestämt sig för att driva en internationell skola i kommunal regi utan att se fördelarna med att jobba för att få Engelska skolan att etablera sig i Karlskrona. Engelska skolan har ett koncept som fungerar på andra orter i Sverige. Orter som har en liknande arbetsmarknad som vi, skriver Camilla Brunsberg i ett pressmeddelande.

– Vi moderater anser att kommunen först och främst måste jobba för att få ”Engelska skolan” att etablera sig i Karlskrona. Vi behöver stärka vårt näringslivsklimat. En av de mest prioriterade frågorna för ett förbättrat näringslivsklimat är möjligheten att kunna rekrytera. En engelsk skola står högt på listan för att företagen ska kunna göra bra rekryteringar, och ger oss också en konkurrensfördel som gynnar hela kommunens utveckling, fortsätter Brunsberg.

Emma Swahn-Nilsson, andre vice ordförande i Kunskapsnämnden i Karlskrona, ser också vikten av en etablering av Engelska skolan.

– Det skulle öka Karlskronas attraktionskraft både för företag med nationell bakgrund men också skapa stora möjligheter för våra elever i Karlskrona kommun. Engelska skolan är ett känt varumärke som kan öppna dörrar för elever i Karlskrona, elever som skulle få en god utbildning med internationell inriktning.

Därför har moderaterna skrivit en interpellation till Patrik Hansson för att få svar på hur han arbetar för att Karlskrona kommun ska öka sina chanser för en etablering av Engelska skolan.