2 mars, 2017

Ett hälsosammare och friskare Karlskrona

AnnaO iEmmaSN iSophiaA i

Moderaterna i Karlskrona har idag lämnat in tre motioner för ett hälsosammare Karlskrona. De tre motionerna har alla till syfte att minska antalet personer som börjar röka samt att minska riskerna för att våra barn och ungdomar utsätts för passiv rökning.

Den första motionen är skriven av Anna Ottosson, 2:e vice ordförande i Drift och Servicenämnden. Motionen syftar till att alla lekplatser och aktivitetsytor i Karlskrona kommun ska vara fria från tobaksrök.

Redan 2007 kom WHO fram till att tobaksrök är en luftförorening som orsakar allvarliga sjukdomar främst hos barn men även vuxna. Vi ser det som självklart att erbjuda våra yngsta invånare rökfria lek- och aktivitets-ytor.

Den andra motionen lämnas in av Emma Swahn-Nilsson 2:e vice ordförande i Kunskapsnämnden. Den syftar till att våra skolgårdar ska bli rökfria på riktigt. Det har varit lag sedan 1994 men i en undersökning som Länsstyrelsen i Blekinge gjort kommer de fram till att det finns spår av rökning på 64 procent av Blekinges högstadieskolor, samma siffra för våra gymnasieskolor är 92 procent. Vi anser att grupptrycket är en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar börjar röka därför är det av ytterst stor vikt att våra skolor blir fria från tobak, på riktigt.

Karlskrona kommun behöver vara en förebild. Därför är det nu dags för oss som arbetsgivare att sätta ner foten och bli trovärdiga i vårt folkhälsoarbete och införa rökfri arbetstid. Det handlar inte bara om att få en friskare personal utan också att våra omsorgstagare inte ska behöva utsättas för passiv rökning. Den tredje motionen lämnas in av personaldelegationens vice ordförande Sophia Ahlin.