22 mars, 2018

Moderater avbryter skolöverläggningar

Det var i slutet av 2017 som moderaterna bjöd in styret till överläggningar om hur skolan i Karlskrona ska ta sig ur den kritiska situationen som skolan hamnat i.

 Moderaterna hade fyra punkter som de ville nå en långsiktig lösning kring. En etablering av Internationella Engelska skolan, Tryggheten i skolan, tidsplanen för en ny grundskola och tillskott av ekonomiska resurser.

 -Skolan är så viktig för oss moderater att vi ville hitta en bred samsyn. Vi vill säkra att skolan får de ekonomiska resurser som behövs och en långsiktighet, säger Camilla Brunsberg, gruppledare för moderaterna.

 -Vi vill tillsammans med styret jobba för en etablering av Internationella Engelska skolan i Karlskrona. Vi moderater har tillsammans med styret haft möte med IES, och vi moderater vill gå vidare för att säkerställa en etablering. Tyvärr kan inte styret komma överens och gå vidare i frågan.

 Nästa punkt var tryggheten.

– Vi har länge krävt övervakningskameror, men framförallt skalskydd som fungerar. Under tiden som vi suttit i överläggningar så har inbrotten duggat tätt och vi anser att majoriteten är handlingsförlamade i frågan. Nu är det dags att lämna in en ansökan om tillstånd för övervakningskameror och fram till dess att det fungerar måste kommunen sätta in väktare så att inbrotten upphör.

 Fjärde punkten gäller resurser till skolan.

-Det är väl den enda punkten där vi upplever att de är överens. Tyvärr är de inte överens med oss i oppositionen. Här står vi väldigt långt ifrån varandra. Vi moderater anser att det behövs utökade ekonomiska resurser till skolan, grundskolan är kraftigt underfinansierad. Vi vill ha fler pedagoger i klassrummen, mindre barngrupper i förskolan och satsningar på en bättre skolmiljö för att öka trygghet och trivsel. Det är oacceptabelt att spara på skolan när så många barn går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

 -Därför väljer vi nu att avbryta förhandlingarna. Vi fortsätter att vara en nagel i ögat på dem och driva dem framför oss, avslutar Brunsberg (M)

 Från moderaterna har Camilla Brunsberg, Carl-Göran Svensson och Emma Swahn Nilsson deltagit i överläggningarna.

 Media har valt att skriva om skolöverläggningarna:

 http://www.blt.se/karlskrona/m-akut-med-insatser-for-skolan/

http://www.blt.se/karlskrona/skoloverlaggningar-omges-med-tystnad/

 http://www.blt.se/karlskrona/skoloverlaggningarna-har-avbrutits-2/

 http://www.sydostran.se/karlskrona/spricka-i-styret-kring-friskola-vi-ska-inte-favorisera/