20 mars, 2018

Moderaterna i Ramdala kräver satsningar i Säbyvallen

Ramdala IF är en idrottsförening på frammarsch, föreningen har många ungdomslag och en stor ungdomsverksamhet lokalt. Nyligen har deras omklädningsrum blivit utdömda för att vistas i. Antalet barnfamiljer i området ökar, utbyggnaden av nya bostadsområden i Trummenäs ställer större krav på föreningen. De senaste åren har det byggts ca 100 nya villor i området, det ställer krav på föreningsverksamheten.

Idag får de duscha tillsammans med motståndarna då det inte är olika duschrum till omklädningsrummen, vilket det endast är Ramdala som inte har. Dessutom är det dåligt vattentryck och dåliga duschar. Om det är flera matcher efter varandra så får de byta om i de utdömda omklädningsrummen vid parkeringen.

Detta gör att många väljer att åka hem istället för att duscha där på plats. I ett lagbygge är även tiden i omklädningsrummen viktiga före och efter match så det är viktigt att det finns utrymme till detta. Idrottsföreningen har ett lag så högt upp som i damer div 2.

När serierna startar till våren med de olika fotbollslagen kommer det att saknas omklädningsrum för att kunna utöva verksamheten på idrottsplatsen. Det är Karlskrona kommun som är ägare till anläggningen och måste ta sitt ansvar.

Dessutom är det idag problem med VA lösningen på idrottsanläggningen som måste lösas. Kommunen som ägare till anläggningen måste ta ett samlat grep över hur dessa problem kan lösas på bästa sätt för Ramdala IF.

Det är lika viktigt att det görs investeringar för ungdomar på landsbygden som kommunen gör i Rosenholm och andra anläggningar.

Enligt uppgift finns det idag hos föreningen detaljerade ritningar på hur problemet ska lösas, nu är det upp till kommunen att verkställa detta.

Med stöd av ovanstående anser vi att Karlskrona kommun omgående renoverar lokalerna vid Säbyvallen så de uppfyller dagens krav.”

Carl-Göran Svensson
Föreningsordförande
Ramdala Moderatförening