2 mars, 2017

Moderaterna lämnar förhandlingarna med majoriteten angående parkeringsstrategin.

– När det framgår att majoriteten avser att chockhöja Trossökortet hoppar vi av förhandlingen. Vi tänker inte bidra till att vanliga familjer som är beroende av bilen ska behöva få ytterligare orimliga kostnadsökningar, säger oppositionsrådet Camilla Brunsberg (M)

Moderaterna anser att förvaltningens förslag kring avgiften för Trossökortet är en orimlig höjning och att det inte finns någon möjlighet att partierna kan närma sig varandra.

Moderaterna bjöd in till förhandlingar för att minimera avgiftshöjningen av parkeringsavgifterna.

– Majoriteten inledde mandatperioden med att höja kommunalskatten med nästan en krona, vilket innebär cirka 4000 kronor årligen för en familj med genomsnittliga löner. Nu avser man att ytterligare försämra människors vardag med en chockhöjning av parkeringsavgifter, fortsätter oppositionsrådådet Camilla Brunsberg.

– Detta slår hårt mot alla pendlare, inte minst mot dem som bor på landsbygden och inte har möjlighet att välja kollektivtrafik. Majoriteten har generellt vaga argument till denna chockhöjning säger Anna Ottosson (M), 2:e vice ordförande i Drift- och servicenämnden.

Om majoriteten fullföljer avgiftshöjning som förvaltningen föreslår med ett Trossökort som ska kosta 400 kronor innebär det en kostnadsökning motsvarande 7200 kronor för en familj där båda är beroende av bilen. Detta anser moderaterna i Karlskrona är orimlig avgiftshöjning.