3 mars, 2017

Moderaterna startar lokalt Företagsråd

Gustav beskurenEminaC i

Tillsammans med lokala företagare vill moderaterna i Karlskrona jobba för ett bättre arbetsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

-Vårt övergripande mål är att förbättra och förenkla vardagen för företagarna i Karlskrona. Idag skapas fyra av fem nya arbetstillfällen i små företag skriver Gustav Nilsson, ordförande i Företagarrådet lokalt.

Nu på torsdag den 12 januari har företagare bjudits in till en Mingelkväll som kommer gästas av bland annat Carina Centrén från Svenskt Näringsliv.

-Vi hoppas på en god uppslutning och att det ska ge ringar på vattnet så att fler företagare ansluter allt eftersom så att vi gemensamt kan få företagen att växa i Karlskrona, samtidigt som fler arbetstillfällen skapas, skriver Emina Cejvan en av initiativtagarna bakom företagarrådet i Karlskrona.

Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag. Vi vill helt enkelt vara det självklara politiska alternativet för företagare, avslutar Gustav Nilsson.